วิธีการจดทะเบียนโดเมน และยืนยันตัวตน/ส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน

วิธีการจดทะเบียนโดเมน

1. Login เข้าสู่ระบบ nest.bangmod.cloud

2. (1) กดเมนู Domain
    (2) กด REGISTER NEW DOMAIN / จดโดเมนใหม่

3. (1) ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน
    (2) กด SEARCH เพื่อตรวจสอบสถานะของโดเมน

4. จากภาพ พบว่าโดเมนที่เลือกสามารถจะทะเบียนได้ กด CLICK TO REGISTER BANGMOD.TN.TH

5. เลือกจำนวนปีที่ต้องการจดทะเบียน และกรอกข้อมูลผู้ถือครองโดเมน

6. ตั้งค่า Name Server

7. เลือกช่องทางการชำระเงิน

หลักจากนั้นดำเนินการชำระ Invoice และยืนยันตัวตน/ส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนก่อน จึงจะสามารถใช้งาน Domain ที่ได้ลงทะเบียนไปครับ
สามารถดูวิธีการชำระค่าบริการได้ที่ : https://kb.bangmod.cloud/article/how-to-make-payment-via-qr-code

การยืนยันตัวตน/ส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน

เมื่อลูกค้าชำระ Invoice เรียบร้อยแล้ว จะมีขั้นตอนที่ต้อง ยืนยันตัวตน/ส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน ดังต่อไปนี้

สำหรับ Global Domain (.com, .net, .info, .org, .me, .mobi, .xyz, .app, .biz, .cloud, .co, .asia, .tv, .tech)

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers หรือ ICANN องค์กรดูแลโดเมนเนมโลกได้ออกกฎ ให้ทุกโดเมนเนมที่มีการจดใหม่ มีการยืนยันตัวผ่านอีเมล โดยให้เหตุผลเรื่องการป้องกันการให้ข้อมูลหลอกลวง ซึ่งการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลนั้นต้องทำภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้จดทะเบียนโดเมน สามารถยืนยันตัวตนได้หลักจากได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมน หากท่านจดทะเบียนโดเมนกับทางเรา ท่านจะได้รับอีเมลให้ยืนยันตัวตนจาก support@bangmod.co.th โดย Subject คือ “Action Required: WHOIS Verification” ครับ ควรดำเนินการยืนยันตัวตนภายใน 14 วันครับ หากไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายใน 14 วัน จะส่งผลให้โดเมนถูกระงับการใช้งานครับ 

*หากไม่พบอีเมลดังกล่าวใน Inbox ให้คุณลูกค้าตรวจสอบอีเมลใน Spam หรือ Junk Box ครับ*

สำหรับ TH Domain (.in.th, .co.th, .or.th, .ac.th, .go.th, .mi.th, .net.th)

Thailand Network Information Center หรือ THNIC กำหนดเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้จดทะเบียนโดเมน โดยสำหรับผู้ที่จดทะเบียน TH Domain กับ Bandmod.Cloud สามารถส่งเอกสารในช่องทางอีเมลครับ โดยจะมีอีเมลแนะนำการส่งเอกสารจากอีเมลชื่อ support@bangmod.co.th โดย Subject คือ ขอเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน ส่งไปหาท่านหลังจากที่ท่านจดทะเบียนโดเมนครับ

*หากไม่พบอีเมลดังกล่าวใน Inbox ให้คุณลูกค้าตรวจสอบอีเมลใน Spam หรือ Junk Box ครับ*

ซึ่งเอกสารของแต่ละประเภทของโดเมนมีความแตกต่างกัน สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบการจดทะเบียนของแต่ละโดเมน ดังนี้

หลังได้รับเอกสารแล้ว THNIC จะใช้เวลาในการตรวจสอบ และจดโดเมนให้ภายใน 1-2 ชั่วโมง เมื่อการจดโดเมนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมลครับ

Was this article helpful?

Related Articles