เอกสารสำหรับย้ายโดเมนเนม .th

สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ย้ายโดเมน .th สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การย้ายโดเมน .th มายัง Bangmod.Cloud

  1. ดาวน์โหลดเอกสาร “หนังสือรับรองการขอย้ายโดเมน
  2. จัดเตรียมเอกสารตามหัวข้อ “ชี้แจงเงื่อนไข” ด้านล่างของเอกสาร “หนังสือรับรองการขอย้ายโดเมน
  3. สแกนเอกสารการย้ายโดเมนทั้งหมด และส่งให้กับเรา ผ่านช่องทาง Ticket (ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Bangmod.Cloud ก่อน)
  4. ลูกค้าจะได้รับ Invoice ผ่านทางอีเมล ให้ดำนเนินการชำระค่าบริการย้ายโดเมน และแจ้งชำระค่าบริการ (วิธีการแจ้งโอนเงิน)

 ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการขอย้ายโดเมน .th

สกุลโดเมน เอกสาร
.in.th
.co.th
.or.th
.ac.th
.go.th

Was this article helpful?

Related Articles