ขั้นตอนการยืนยันตัวตนหลังจากเปลี่ยนข้อมูลเจ้าของโดเมน

การดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลเจ้าของโดเมน จะต้องได้รับการยืนยันจากผู้รับทั้งสองฝั่ง “ทางอีเมล”

โดยระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปยัง “อีเมลผู้ถือครองปัจจุบัน” และ “ผู้ถือครองโดเมนคนใหม่”

โดยการเปลี่ยนจะเสร็จสิ้น หลังจากผู้ถือครองทั้งสองโดเมนมีการยืนยันการเปลี่ยนข้อมูล

ฝั่งผู้ถือครองโดเมนใหม่ จะได้รับอีเมลที่มีหัวข้อชื่อดังนี้

Change of Registrant request for [yourdomain.com] – New Registrant. Action Required.

โดยเมื่อกดเข้าไปอีเมล จะเจอลิ้งให้เข้าไปยืนยันผ่านระบบ โดยมีหน้าตาประมานนี้

โดยที่

  1. คือรายละเอียดผู้ถือครองปัจจุบัน
  2. คือรายละเอียดผู้ถือครองโดเมนใหม่
  3. คือลิ้งที่ใช้กดเข้าไปยืนยัน

โดยหลังจากกดที่ลิ้งแล้ว จะเจอรายละเอียดดังนี้

 

 

หากข้อมูลถูกต้อง ให้ดำเนินการกดที่ปุ่ม Approve เป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือครองโดเมน

 

 

 

หากขึ้นดังหน้านี้ ถือว่าเป็นการดำเนินการเสร็จสิ้นในการยืนยันข้อมูลผู้ถือครองโดเมน โดยข้อมูลจะเปลี่ยนภายใน 24 ชั่วโมง

Was this article helpful?

Related Articles