วิธีการย้ายโดเมน

เมื่อ Login เข้าระบบมาแล้ว ให้ไปที่เมนู Domain

คลิกที่ Transfer Domain / ย้ายโดเมน

ให้กรอกชื่อโดเมนต้องการจะย้ายมา จากนั้นกด Search และคลิกเลือกชื่อโดเมนที่ต้องการย้าย

ในหน้านี้ให้ดูตรง Registrar Lock ถ้ายัง Locked อยู่จะไม่สามารถย้ายได้ ให้ Unlocked โดเมนก่อน ได้ที่ผู้จดทะเบียนโดเมนปัจจุบันที่โดเมนอยู่ใช้อยู่ หาก Unlocked แล้วให้ใส่ EPP Code ของโดเมน ที่สามารถขอได้จากผู้จดทะเบียนโดเมนปัจจุบันเช่นกัน

ส่วนด้านล่างให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นกด Submit order

ทางระบบจะสร้าง Invoice ขึ้นมาให้ลูกค้าชำระก่อนที่จะดำเนินการย้ายให้ครับ โดยจะใช้เวลาประมาณ 5 – 7 วัน หลังจากชำระครับ

สามารถดูวิธีการชำระผ่าน QR Payment ได้ที่ https://kb.bangmod.cloud/article/how-to-make-payment-via-qr-code

เพิ่มเติม หากโดเมนที่ย้ายเป็นโดเมน .th จะต้องใช้เอกสารในการย้ายด้วย
โดยสามารถดูรายละเอียดที่ https://kb.bangmod.cloud/article/how-to-transfer-th-domains-to-bangmod

Was this article helpful?

Related Articles