วิธีการจดทะเบียนโดเมน

หลังจาก Login เข้าระบบให้ไปที่เมนู Domain หน้าเว็บไซต์

จากนั้นให้คลิกที่ Register New Domain

จากนั้นให้ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน และกด Search

จะขึ้นหน้าต่างที่จะบอกชื่อโดเมนที่ค้นหาสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ ถ้าได้จะขึ้นปุ่มให้กด Click to register domain name

จากนั้นกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและเลือกวิธีการชำระที่ต้องการ จากนั้นกด Submit Order

ระบบจะสร้างรายการ invoice ให้ลูกค้าชำระก่อนจึงจะสามารถใช้บริการที่ชำระได้ครับ

สามารถดูวิธีการชำระเงินโดยการสแกน QR Payment ได้ที่  https://kb.bangmod.cloud/article/how-to-make-payment-via-qr-code

Was this article helpful?

Related Articles