การยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของโดเมน ตามกฎของ ICANN

ในกรณีที่โดเมนของลูกค้าถูกระงับการใช้งาน เนื่องจากไม่มีการยืนยันตัวตนทางอีเมลตามกฎ ICANN นั้น ลูกค้าสามารถดำเนินการ ยืนยันตันได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบอีเมลที่สมัครใช้ในการสมัครโดเมน
  2. ค้นหาอีเมลที่มีหัวข้อว่า “Action required – WHOIS Verification” 
  3. คลิกที่ปุ่ม “Click to Verify” ในเนื้อหาของอีเมล
  4. ตรวจสอบว่าหน้าที่เปิดขึ้นมานั้นขึ้นข้อความว่า Verify เรียบร้อยแล้วหรือยัง

หลังจาก Verify เรียบร้อยแล้ว โดเมนจะกลับมาใช้งานได้เร็วสุดภายใน 30 นาที หรืออย่างช้าสุดภายใน 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการอัปเดตของ DNS

หากคุณไม่ได้รับอีเมลการตรวจยืนยัน คุณควร:

  • ตรวจดูโฟลเดอร์อีเมลสแปมหรือขยะ

Was this article helpful?

Related Articles