โครงการ mini Transformation Voucher สนันสนุนเงิน 10,000 บาทให้กับ SMEs

Bangmod.Cloud ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มอบฟรี คูปองดิจิทัลสำหรับ SMEs สูงสุด 10,000 บาท‼️ เพียงท่านเป็น SMEs ที่มีประเภทธุรกิจและอยู่ในพื้นที่ตามข้อกำหนดของโครงการ และสมัครใช้บริการ WordPress Cloud, Cloud Server และ Domain ของ Bagmod.Cloud ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 63 เป็นต้นไป ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนจาก depa สูงสุดถึง 10,000 บาท! (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง) จังหวัดที่ร่วมโครงการ (21 จังหวัด) กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, […]

เอกสารสำหรับย้ายโดเมนเนม .th

สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ย้ายโดเมน .th สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ การย้ายโดเมน .th มายัง Bangmod.Cloud ดาวน์โหลดเอกสาร “หนังสือรับรองการขอย้ายโดเมน“ จัดเตรียมเอกสารตามหัวข้อ “ชี้แจงเงื่อนไข” ด้านล่างของเอกสาร “หนังสือรับรองการขอย้ายโดเมน“ สแกนเอกสารการย้ายโดเมนทั้งหมด และส่งให้กับเรา ผ่านช่องทาง Ticket (ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Bangmod.Cloud ก่อน) ลูกค้าจะได้รับ Invoice ผ่านทางอีเมล ให้ดำนเนินการชำระค่าบริการย้ายโดเมน และแจ้งชำระค่าบริการ (วิธีการแจ้งโอนเงิน)  ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการขอย้ายโดเมน .th สกุลโดเมน เอกสาร .in.th .co.th .or.th .ac.th .go.th

การยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของโดเมน ตามกฎของ ICANN

ในกรณีที่โดเมนของลูกค้าถูกระงับการใช้งาน เนื่องจากไม่มีการยืนยันตัวตนทางอีเมลตามกฎ ICANN นั้น ลูกค้าสามารถดำเนินการ ยืนยันตันได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ตรวจสอบอีเมลที่สมัครใช้ในการสมัครโดเมน ค้นหาอีเมลที่มีหัวข้อว่า “Action required – WHOIS Verification”  คลิกที่ปุ่ม “Click to Verify” ในเนื้อหาของอีเมล ตรวจสอบว่าหน้าที่เปิดขึ้นมานั้นขึ้นข้อความว่า Verify เรียบร้อยแล้วหรือยัง หลังจาก Verify เรียบร้อยแล้ว โดเมนจะกลับมาใช้งานได้เร็วสุดภายใน 30 นาที หรืออย่างช้าสุดภายใน 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการอัปเดตของ DNS หากคุณไม่ได้รับอีเมลการตรวจยืนยัน คุณควร: ตรวจดูโฟลเดอร์อีเมลสแปมหรือขยะ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)​

บริษัท บางมด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด  ( “บริษัท” ) เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และผู้ให้บริการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ทั้งเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทเข้าใจดีว่าท่านต้องการ ความปลอดภัย ในการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ จะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ​ปรับปรุงล่าสุด เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัท บางมด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ทั้งทางตรง และทางอ้อม การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับโดยทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีอยู่กับบริษัท ทั้งที่เกิดจากการลงทะเบียน […]