โครงการ mini Transformation Voucher สนันสนุนเงิน 10,000 บาทให้กับ SMEs


Bangmod.Cloud ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มอบฟรี คูปองดิจิทัลสำหรับ SMEs สูงสุด 10,000 บาท‼️

เพียงท่านเป็น SMEs ที่มีประเภทธุรกิจและอยู่ในพื้นที่ตามข้อกำหนดของโครงการ และสมัครใช้บริการ WordPress Cloud, Cloud Server และ Domain ของ Bagmod.Cloud ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 63 เป็นต้นไป ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนจาก depa สูงสุดถึง 10,000 บาท! (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)

จังหวัดที่ร่วมโครงการ (21 จังหวัด)

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง และเพชรบุรี

ประเภทธุรกิจของ SMEs ที่สามารถขอรับทุนสนับสนุน

  1. ธุรกิจการค้าและบริการ
  2. ธุรกิจ E-commerce
  3. ธุรกิจท่องเที่ยว

 

ขั้นตอนการร่วมโครงการ

  1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก depa (ต้องลงทะเบียนประเภทนิติบุคคล)
  2. ตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ และลงทะเบียนขอรับการสนับสนุน depa Mini Transformation Voucher ที่ https://voucher.thaiprogrammer.org
  3. รอการตรวจ และอนุมัติจากโครงการทางอีเมล สำหรับ SMEs ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการอนุมัติจากโครงการแล้ว สามารถสมัครใช้บริการ WordPress Cloud, Cloud Server และ Domain ของ Bagmod.Cloud ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยแจ้งความประสงค์สั่งซื้อแพ็กเกจที่ต้องการบริการได้ทางระบบ Ticket
  4. เมื่อสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วบริษัทฯ จะจัดส่ง “ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี” และ “เอกสารการสมัครร่วมโครงการ” ที่ประทับตราส่วนของบริษัท ฯ ให้กับท่านทางอีเมล
  5. ท่านสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปลงทะเบียนเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ตามที่แจ้งทางอีเมลในข้อที่ 3.
  6. เมื่อโครงการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารทั้งหมด ให้ท่านส่งเอกสารตัวจริงให้กับโครงการตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งทางอีเมล
  7. เมื่อโครงการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารตัวจริงทั้งหมด ท่าจะได้รับแจ้งทางอีเมลและได้รับการโอนเงินสนับสนุนจากโครงการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ https://voucher.thaiprogrammer.org

* สิทธิ์มีจำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กำหนด

Was this article helpful?

Related Articles