วิธีการปิดเมฆส้มใน Cloudflare

1. เมื่อเข้าเว็บไซต์ของ Cloudflare ให้ login เข้าใช้งาน

2. หน้า Home ให้เลือก Domain ที่ต้องการ

3. จะมาอยู่หน้า Overview ของ Domain ให้เลือกเมนู DNS ด้านซ้าย

4. จะเห็นหน้า DNS ที่จะแสดง DNS record ของโดเมนและสถานะเมฆส้ม ( Proxy status ) ที่เปิดอยู่จะเป็นเมฆสีส้ม โดยการปิดให้คลิกที่ Edit

5. ตรง Proxy status จะเห็นว่าสามารถคลิกเลือก เปิด – ปิด ได้ จากนั้นให้กด Save

6. เมื่อคลิก Save แล้ว ตรง Proxy status จะขึ้นสถานะเป็น ‘เมฆสีเทา’ ซึ่งแสดงว่าได้ปิดเมฆส้มเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles