วิธีการตั้งค่า Cloudflare ให้ช่วยป้องกันการโจมตี DDoS Attack ได้เบื้องต้น

วิธีการตั้งค่า Cloudflare เพื่อป้องกันการถูก DDoS Attack

 1. ล๊อคอินเข้าระบบของ CloudFlare ให้เรียบร้อย
 2. ที่เมนูด้านซ้ายมือ กดที่เมนู Security > WAF > DDoS
 3. ดูตรงส่วน Enable HTTP DDoS attack protection ให้กดที่ “Deploy a DDoS Override” ดังภาพ

  Deploy a DDoS Override on CloudFlare
 4. ตั้งค่าตามข้างล่างนี้ (ใส่รายละเอียดตามเลขที่ระบุไว้ได้เลย)

  Configuration DDoS rules on CloudFlare
 5. เมื่อกด Save แล้ว ระบบจะโหลดมาที่หน้าใหม่ ให้มาเช็คดูว่ามีการ Eanble ไว้หรือยัง หากเปิดแล้วเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ให้ดำเนินการทดลองดูว่า Rules DDoS Protection ที่ CloudFlare มีให้นั้นสามารถป้องกันได้หรือไม่

  Enable DDoS Protection on CloudFlare
 6. ในกรณีที่ป้องกันไม่ได้ รบกวนติดต่อ support ของทาง Bangmod.Cloud เพื่อให้ช่วยเหลือแก้ไขต่อไป

Was this article helpful?

Related Articles