วิธีการชำระค่าบริการและการเติมเครดิตผ่าน QR Payment

  1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เลือกเมนู Billing และเลือก Invoice

2. เลือก View Invoice ที่ต้องการจะชำระ

3. กดที่ Pay with Thai QR Payment

4. สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระยอดที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกตัวเลือก “ต้องการทำหัก ณ ที่จ่าย 3%”  จากนั้นเลือก คลิกเพื่อสร้าง QR Code

ระบบจะสร้าง QR Code ตามยอดที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าสามารถสแกน QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking ที่ลูกค้าใช้บริการ (QR Code ที่ถูกสร้างแต่ละครั้งจะมีอายุการใช้งาน 10 นาที)

เมื่อชำระค่าบริการแล้ว ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งยืนยันการชำระเงินครับ

Was this article helpful?

Related Articles