วิธีการตั้งค่า DNS สำหรับ Bangmod Mail Service

วิธีการตั้งค่า DNS สำหรับ Bangmod Mail Service ให้ตั้งค่า DNS ตามด้านล่างใน DNS ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ครับ โดยที่เปลี่ยน yourdomain.com เป็นโดเมนของลูกค้าครับ เช่น mail.bangmod.cloud DNS A Record mail.yourdomain.com. => 103.245.166.207 smtp.yourdomain.com. => 103.245.166.207 imap.yourdomain.com. => 103.245.166.207 pop3.yourdomain.com. => 103.245.166.207 webmail.yourdomain.com. => 103.245.166.207 DNS TXT Record (@ คือ root domain name ครับขึ้นอยู่กับ DNS แต่ละที่ว่ารองรับหรือไม่ หากไม่รองรับให้ตั้งเป็นชื่อโดเมนแทน เช่น yourdomain.com.) @ หรือ […]

วิธีการ Restart Service สำหรับบริการ WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการทำ Cache Config Optimization หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab Generate Info เพื่อจัดการเว็บไซต์ 5.หลังจากนั้นกดที่เมนู SERVICE เพื่อดำเนินการ Restart Server 6.กดปุ่ม RESTART SERVICE ที่ต้องการ 7.ระบบดำเนินการ Restart Service ให้เรียบร้อยแล้วครับ

วิธีการ Restore สำหรับบริการ WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการทำ Cache Config Optimization หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab WordPress Site เพื่อจัดการเว็บไซต์ 5.หลังจากนั้นมองหาเมนู BACKUP/RESTORE  6.หลังจากนั้นเลือกไฟล์ Backup ที่ต้องการจะดำเนินการ Restore 7.จากนั้นกดปุ่ม RESTORE SELECTED BACKUP เพื่อดำเนินการ Restore File ดังกล่าว 8.หลังจากนั้นระบบจะดำเนินการ Restore File ดังกล่าวให้ครับ   หมายเหตุ : วิธีการ Backup สำหรับบริการ WordPress Cloud

วิธีการ Backup สำหรับบริการ WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการทำ Cache Config Optimization หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab WordPress Site เพื่อจัดการเว็บไซต์ 5.หลังจากนั้นมองหาเมนู BACKUP/RESTORE  6.หลังจากนั้นกดปุ่ม CREATE BACKUP เพื่อสร้าง Backup 7.ระบบดำเนินการสร้าง File Backup ให้เรียบร้อยแล้ว   หมายเหตุ : วิธีการ Restore สำหรับบริการ WordPress Cloud

วิธีการเปิดใช้งาน Radis Cache สำหรับ WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการทำ Cache Config Optimization หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab WordPress Site เพื่อจัดการเว็บไซต์ 5.หลังจากนั้นมองหาเมนู Radis Cache แล้วเลือก On เพื่อเปิด Radis Cache 6.จะมี Pop-Up เด้งขึ้นมาให้กด OK เพื่อเปิด Radis Cache 7.ระบบดำเนินการเปิด Radis Cache ให้เรียบร้อยแล้ว

วิธีตั้งค่า CDN สำหรับ WordPress Cloud

1.สร้างเครื่อง WordPress Cloud สำหรับใช้งาน CDN สามารถดูได้ที่ วิธีสร้างเครื่อง WordPress Cloud และดำเนินการสร้าง SSL สำหรับเว็บไซต์ที่จะทำ CDN บนเครื่อง WordPress Cloud ก่อนครับ สามารถดูได้ที่นี่ วิธีการสร้าง SSL 2.กดที่เมนู Content Delivery Network หลังจากนั้นเลือกเมนู Web CDN เพื่อสร้าง CDN 3.กดปุ่ม CREATE NEW WEB CDN DOMAINS เพื่อสร้าง CND สำหรับ Domain Name 4.ใส่ชื่อ Domain Name ที่ต้องการทำ CDN และ IP Address ของเครื่องที่ใช้งาน Domain […]

วิธีการติดตั้ง Plugin Heartbeat Control

Heartbeat Control โดยปกติแล้วเว็บไซต์ที่ใช้งาน WordPress จะมีหน้าสำหรับ Admin (wp-admin/Dashboard) เมื่อคุณดำเนินการ Login เข้าสู่หน้า Admin แล้วนั้น WordPress จะมีการส่ง Request จากตัว Browser ซึ่งจะเรียกใช้ไฟล์ admin-ajax.php ทุกๆ 15 วินาที ในหน้า Post Edit Pages และทุกๆ 60 วินาที บนหน้า Dashboard เมื่อคุณเปิดไว้เป็นเวลานาน (เช่นเมื่อคุณเขียนหรือแก้ไขโพสต์) Browser จะ Request สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะทำให้ CPU ทำงานสูงขึ้นทำให้เซิร์ฟเวอร์มีการใช้งานสูง (เกิดอาการหน่วง ล่าช้า) ซึ่งจะส่งผลทำให้คุณโดนระงับการใช้งานจากผู้ให้บริการได้ 0.Login เข้าสู่หน้า wp-admin (domain.com/wp-admin) เพื่อติดตั้ง Plugin Heartbeat […]

วิธีการเพิ่มเว็บไซต์ WordPress ใน WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการเพิ่มเว็บไซต์ หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab WordPress Site เพื่อจัดการเว็บไซต์ 5.หลังจากนั้นกด ADD NEW WORDPRESS SITE เพื่อเพิ่มเว็บไซต์ 6.เลือก Domain Name และตั้ง Username สำหรับเข้าระบบ WordPress Admin จากนั้นกด SUBMIT 7.ระบบทำการเพิ่ม WordPress Site ให้เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ: ลูกค้าท่านใดสนใจ WordPress Cloud คุณภาพสามารถติดต่อได้ที่ Bangmod.Cloud

วิธีการเปลี่ยน WordPress Site URL ผ่าน phpMyAdmin

1.ตรวจสอบก่อนว่าเว็บไซต์ที่ต้องการจะเปลี่ยน Site URL นั้นใช้ Databases ชื่อว่าอะไร วิธีตรวจสอบ Databases สำหรับ Plesk วิธีตรวจสอบ Databases สำหรับ DirectAdmin 2.จากนั้นทำการ Login เข้าสู่ phpMyAdmin วิธีการเข้าใช้งาน phpMyAdmin สำหรับ Plesk วิธีการเข้าใช้งาน phpMyAdmin สำหรับ DirectAdmin 3.หลังจากทำการเข้าสู่ระบบ phpMyAdmin แล้วให้หา Table ซ้ายมือที่มีชื่อลงท้ายด้วย XXXXXX_options  4.หลังจากนั้นหา Colum ที่มี option_name ที่ชื่อว่า siteurl และ home ให้เปลี่ยนเป็น URL ที่ต้องการ

วิธีดูว่า Database ของเว็บไซต์ WordPress ชื่อว่าอะไรบน DirectAdmin Control Panel

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู Hosting เพื่อดูรายการ Hosting ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress DirectAdmin Control Panel ที่ต้องเก็บเว็บไซต์ที่ต้องการทราบ Databases 4.กดที่ปุ่ม LOGIN AS เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการของ DirectAdmin Control Panel 5.หาเมนูชื่อว่า File Manager เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการ File 6.กดที่โฟเดอร์ชื่อ Domain เพื่อหา Domain Name ที่ต้องการจะทราบชื่อ Databases ที่ใช้งาน 7.กดที่โฟเดอร์ Domain Name ที่ต้องการจะทราบชื่อ Databases ที่ใช้งาน 8.กดที่โฟเดอร์ชื่อ public_html เพื่อดูไฟล์ของเว็บไซต์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับ Databases 9.หาไฟล์ที่ชื่อว่า wp-config.php (9.1) เพื่อตรวจสอบการใช้งาน Database ของเว็บไซต์ จากนั้นกดคำว่า Edit […]