วิธีการสร้าง SSL ให้เว็บไซต์ WordPress

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการเปิดใช้งาน SSL หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เครื่องที่ต้องการจะทำ SSL 4.กดที่ Tab WordPress Site เพื่อจัดการ WordPress Site ที่ต้องการทำ SSL 5.หลังจากนั้นกด GENERATE SSL เพื่อสร้าง SSL ให้กับ Web Site ที่ต้องการ 6.ระบบจะทำการสร้าง SSL ให้กับ Web Site ที่เลือกเรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ: ลูกค้าท่านใดสนใจ WordPress Cloud คุณภาพสามารถติดต่อได้ที่ Bangmod.Cloud

วิธีการสร้าง WordPress Cloud และติดตั้ง WordPress

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.กดปุ่ม MANAGED CLOUD เพื่อสร้าง WordPress Cloud 4.ทำการเลือก Spec, Domain Name และตั้ง Username สำหรับเข้าระบบ WordPress Admin (กรณีที่ Domain Name อยู่ในระบบของ Bangmod.Cloud ให้ไปทำข้อที่ 6.) 5.กรณีที่ Domain Name อยู่นอกระบบของ Bangmod.Cloud ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เปลี่ยน Name Server (NS) ของ Domain Name ที่เลือกให้ชี้มาที่ (รอ DNS flush ข้อมูลประมาณ 24-48 ชม.) […]

วิธีการติดตั้ง Plugins WP Super Cache สำหรับ WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการทำ Cache Config Optimization หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab WordPress Site เพื่อจัดการเว็บไซต์ 5.หลังจากนั้นมองหาเมนู Cache Config Optimization แล้วเลือก Plugins ที่ต้องการ (ใน Case นี้จะใช้ WP Super Cache) 6.เมื่อเลือก Cache Config Optimization เรียบร้อยแล้วให้เข้าหน้าจัดการ WordPress (WordPress Admin ดูวิธีเข้าใน Email) 7.จากนั้นคลิกที่เมนู Plugins 8.หลังจากนั้นคลิกที่ Add […]