วิธีการลบเว็บไซต์ WordPress ใน WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการลบเว็บไซต์ หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab WordPress Site เพื่อจัดการเว็บไซต์ 5.หลังจากนั้นกด DELETE เพื่อลบเว็บไซต์ที่ต้องการ 6.ใส่ Password ของ Account เพื่อยืนยันการลบ WordPress Site 7.ระบบจะทำการลบ WordPress Site เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ: ลูกค้าท่านใดสนใจ WordPress Cloud คุณภาพสามารถติดต่อได้ที่ Bangmod.Cloud

วิธีการเพิ่มเว็บไซต์ WordPress ใน WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการเพิ่มเว็บไซต์ หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab WordPress Site เพื่อจัดการเว็บไซต์ 5.หลังจากนั้นกด ADD NEW WORDPRESS SITE เพื่อเพิ่มเว็บไซต์ 6.เลือก Domain Name และตั้ง Username สำหรับเข้าระบบ WordPress Admin จากนั้นกด SUBMIT 7.ระบบทำการเพิ่ม WordPress Site ให้เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ: ลูกค้าท่านใดสนใจ WordPress Cloud คุณภาพสามารถติดต่อได้ที่ Bangmod.Cloud