วิธีการสร้าง WordPress Cloud และติดตั้ง WordPress

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่

3.กดปุ่ม MANAGED CLOUD เพื่อสร้าง WordPress Cloud

4.ทำการเลือก Spec, Domain Name และตั้ง Username สำหรับเข้าระบบ WordPress Admin (กรณีที่ Domain Name อยู่ในระบบของ Bangmod.Cloud ให้ไปทำข้อที่ 6.)

5.กรณีที่ Domain Name อยู่นอกระบบของ Bangmod.Cloud ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เปลี่ยน Name Server (NS) ของ Domain Name ที่เลือกให้ชี้มาที่ (รอ DNS flush ข้อมูลประมาณ 24-48 ชม.)
  • ns1.bangmod.cloud
  • ns2.bangmod.cloud
  • ns3.bangmod.cloud
  • ns4.bangmod.cloud
 • หรือสร้าง Record A ใน DNS ของ Domain Name ที่เลือก ให้ชี้มาที่ IP ของ WordPress Cloud ที่สร้าง
  • yourdomainname.com     A     xxx.xxx.xxx.xxx (IPv4 ของ WordPress Cloud)

6.หลังจากระบบสร้าง WordPress Cloud เสร็จแล้วข้อมูลรายละเอียดต่างๆจะถูกส่งเข้า Email

หมายเหตุ: ลูกค้าท่านใดสนใจ WordPress Cloud คุณภาพสามารถติดต่อได้ที่ Bangmod.Cloud

Was this article helpful?

Related Articles