วิธีตั้งค่า CDN สำหรับ WordPress Cloud

1.สร้างเครื่อง WordPress Cloud สำหรับใช้งาน CDN สามารถดูได้ที่ วิธีสร้างเครื่อง WordPress Cloud

และดำเนินการสร้าง SSL สำหรับเว็บไซต์ที่จะทำ CDN บนเครื่อง WordPress Cloud ก่อนครับ สามารถดูได้ที่นี่ วิธีการสร้าง SSL

2.กดที่เมนู Content Delivery Network หลังจากนั้นเลือกเมนู Web CDN เพื่อสร้าง CDN

3.กดปุ่ม CREATE NEW WEB CDN DOMAINS เพื่อสร้าง CND สำหรับ Domain Name

4.ใส่ชื่อ Domain Name ที่ต้องการทำ CDN และ IP Address ของเครื่องที่ใช้งาน Domain Name ดังกล่าว (โดยต้องมี www อยู่ด้านหน้า)

สามารถดู IP Address ของเครื่องได้ที่เมนู WordPress Cloud

5. กดปุ่ม CREATE เพื่อสร้าง CDN

6.ระบบจะดำเนินการสร้าง CDN ให้เรียบร้อยแล้วครับ

7.จากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า DNS

8.ตั้งค่า DNS ตามที่กำหนดในกรอบสีแดง

9.ไปที่เมนู DNS Management เพื่อตั้งค่า DNS

10.พิมพ์ชื่อ Domain Name ที่ต้องการจะตั้งค่าแล้วกด Add

11.กดปุ่ม del เพื่อลบ A Record ของ www ก่อนดำเนินการเพิ่ม CNAME Record

12.ใส่ Value ตามที่กำหนดในข้อ 8 จากนั้นกด Add (เลือก CNAME Record ตามที่ตีกรอบสีแดงไว้)

และดำเนินการเพิ่ม A Record ของ domain.com ให้ชี้ไปที่เครื่อง WordPress Cloud

13.ระบบดำเนินการเพิ่ม CNAME Record และ A Record ให้เรียบร้อยแล้ว

14.ไปที่เมนู DNS Management เพื่อตั้งค่า DNS

15.กดปุ่ม Edit เพื่อเปลี่ยนค่า TTL

16.ใส่ค่าที่ต้องการระหว่าง 180-300 โดยระยะเวลาตรงนี้จะเป็นตัวที่จะบอก ISP ว่าให้ DNS Server ของ ISP มาทำการ Update ค่า DNS ใหม่ๆ ให้ตรงกับค่า DNS Zone ใน Server ของเรา ในทุกๆ กี่วินาที จากนั้นกด Edit

17.Login เข้าหน้า wp-admin หาเมนูชื่อว่า Settings

18.เปลี่ยน URL จาก domain.com เป็น www.domain.com

19.กด Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

20.ทดสอบด้วยการเปิด Browser (Chorme) แล้วกด F12 จากนั้นกดที่ Network ห้ามเลือก Disable cache กดคลิกที่ www.domain.com ก็จะพบว่า CDN ติดเรียบร้อยแล้ว (ครั้งแรกจะ MISS ก่อนให้กด F5)

21.หรือทดสอบด้วยคำสั่ง curl -nvL www.bm.in.th (เปลี่ยนเป็น Domain Name ของลูกค้าครับ และพิมพ์คำสั่ง 2 รอบครับ) พบว่าระบบดำเนินการทำ CDN ให้เรียบร้อยแล้วครับ

 

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles