วิธีการติดตั้ง Plugins WP Fastest Cache สำหรับ WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการทำ Cache Config Optimization หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab WordPress Site เพื่อจัดการเว็บไซต์ 5.หลังจากนั้นมองหาเมนู Cache Config Optimization แล้วเลือก Plugins ที่ต้องการ (ใน Case นี้จะใช้ WP Fastest Cache) 6.เมื่อเลือก Cache Config Optimization เรียบร้อยแล้วให้เข้าหน้าจัดการ WordPress (WordPress Admin ดูวิธีเข้าใน Email) 7.จากนั้นคลิกที่เมนู Plugins เลือกเมนู Add […]

วิธีการ Restart เครื่อง WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการ Reboot หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ปุ่ม POWER MANAGEMENT เพื่อทำการปิดเครื่อง WordPress Cloud   5.จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาให้กด SOFT SHUTDOWN เพื่อดำเนินการปิดเครื่อง 6.ระบบได้ทำการ Shutdown เครื่อง WordPress Cloud เรียบร้อยแล้ว 7.จากนั้นกดปุ่ม POWER MANAGEMENT เพื่อเปิดใช้งานเครื่อง 8.กดปุ่ม START เพื่อเปิดใช้งานเครื่อง 9.ระบบได้ทำการ Start เครื่อง WordPress Cloud เรียบร้อยแล้ว

วิธีการปรับเปลี่ยน Spec ของเครื่อง WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการเปลี่ยน Spec หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ปุ่ม CONFIGURE SPEC เพื่อจัดการ Spec ของเครื่อง WordPress Cloud 5.จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาให้กด PROCEED WITH SOFT SHUTDOWN เพื่อดำเนินการปิดเครื่องก่อนปรับ Spec 6.ทำการเลือก Plan ที่ต้องการจะเปลี่ยน (6.1) หรือ SSD ที่ต้องการเพิ่มเป็นพิเศษ (6.2) หลังจากนั้นใส่รหัสผ่านของ Account (6.3) เพื่อยันยืน จากนั้นกดปุ่ม SUBMIT SIZE (6.4) เพื่อปรับเปลี่ยน Spec […]

วิธีการทำ WordPress SMTP Form Mail

1.ล็อคอินเข้าสู่ Plesk Control Panel 2. คลิกที่เมนูที่ชื่อว่า Websites & Domains 3. คลิกที่เมนู SSL/TLS Certificates เพื่อสร้างใบ Certificates สำหรับทำ Secure Webmail และ Secure Mail 4.ตรวจสอบว่า Webmail access และ Mail access ว่า Secured แล้วหรือยัง ถ้า Secured แล้วให้ทำขั้นตอนที่ 5 ส่วนถ้ายังไม่ Secured ทำลิงค์ต่อไปนี้ก่อน วิธีการทำ Secure Webmail & Secure Mail 5.หลังจากตรวจสอบแล้วคลิกที่เมนู Mail เพื่อทำการสร้าง Email ให้กับ Domain Name […]

วิธีการทำ Secure Webmail & Secure Mail

1.ล็อคอินเข้าระบบ Plesk 2.คลิกที่เมนูที่ชื่อว่า Websites & Domains 3.คลิกที่เมนู SSL/TLS Certificates เพื่อสร้างใบ Certificates สำหรับทำ Secure Webmail และ Secure Mail 4.ตรวจสอบว่า Webmail access และ Mail access ว่า Secured แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ Secured ทำตามขั้นตอนที่ 5 5.ถ้ายังไม่ Secured ให้เลือกเมนู Reissue Certificate 6.เลือกถูกเมนูในภาพ แล้วจากนั้นกด Get if free เพื่อสร้างใบ Certificates สำหรับทำ Secure Webmail และ Secure Mail 7.คลิกที่เมนู Advanced […]

วิธีการลบเว็บไซต์ WordPress ใน WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการลบเว็บไซต์ หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab WordPress Site เพื่อจัดการเว็บไซต์ 5.หลังจากนั้นกด DELETE เพื่อลบเว็บไซต์ที่ต้องการ 6.ใส่ Password ของ Account เพื่อยืนยันการลบ WordPress Site 7.ระบบจะทำการลบ WordPress Site เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ: ลูกค้าท่านใดสนใจ WordPress Cloud คุณภาพสามารถติดต่อได้ที่ Bangmod.Cloud

วิธีการเข้าใช้งาน phpMyAdmin ของ WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการเข้าใช้งาน phpMyAdmin หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab Databases เพื่อจัดการ Databases 5.หลังจากนั้นกด ENABLE PHPMYADMIN เพื่อเปิดใช้งาน phpMyAdmin 6.หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คลิก OK เพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน phpMyAdmin 7.หลังจากนั้นกดเมนู GO TO PHPMYADMIN เพื่อเปิดใช้งาน phpMyAdmin 8.หน้าเว็บไซต์ที่แสดงแบบนี้ครับ หลังจากนั้นสามารถเข้าสู่ระบบไปจัดการฐานข้อมูลได้เลย (Username และ Password สามารถดูได้ใน Email ครับ) หมายเหตุ: ลูกค้าท่านใดสนใจ WordPress Cloud คุณภาพสามารถติดต่อได้ที่ […]

วิธีการลบฐานข้อมูล WordPress ใน WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการลบฐานข้อมูล หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud 4.กดที่ Tab Databases เพื่อจัดการ Databases 5.หลังจากนั้นกด DELETE เพื่อทำการลบฐานข้อมูลที่ต้องการ 6.ใส่ Password ของ Account เพื่อยืนยันการลบ Database 7.ระบบทำการลบ Database เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ: ลูกค้าท่านใดสนใจ WordPress Cloud คุณภาพสามารถติดต่อได้ที่ Bangmod.Cloud

วิธีการสร้าง SSL ให้เว็บไซต์ WordPress

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการเปิดใช้งาน SSL หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เครื่องที่ต้องการจะทำ SSL 4.กดที่ Tab WordPress Site เพื่อจัดการ WordPress Site ที่ต้องการทำ SSL 5.หลังจากนั้นกด GENERATE SSL เพื่อสร้าง SSL ให้กับ Web Site ที่ต้องการ 6.ระบบจะทำการสร้าง SSL ให้กับ Web Site ที่เลือกเรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ: ลูกค้าท่านใดสนใจ WordPress Cloud คุณภาพสามารถติดต่อได้ที่ Bangmod.Cloud

วิธีการสร้าง WordPress Cloud และติดตั้ง WordPress

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่ 3.กดปุ่ม MANAGED CLOUD เพื่อสร้าง WordPress Cloud 4.ทำการเลือก Spec, Domain Name และตั้ง Username สำหรับเข้าระบบ WordPress Admin (กรณีที่ Domain Name อยู่ในระบบของ Bangmod.Cloud ให้ไปทำข้อที่ 6.) 5.กรณีที่ Domain Name อยู่นอกระบบของ Bangmod.Cloud ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เปลี่ยน Name Server (NS) ของ Domain Name ที่เลือกให้ชี้มาที่ (รอ DNS flush ข้อมูลประมาณ 24-48 ชม.) […]