วิธีการปรับเปลี่ยน Spec ของเครื่อง WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่

3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการเปลี่ยน Spec หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud

4.กดที่ปุ่ม CONFIGURE SPEC เพื่อจัดการ Spec ของเครื่อง WordPress Cloud

5.จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาให้กด PROCEED WITH SOFT SHUTDOWN เพื่อดำเนินการปิดเครื่องก่อนปรับ Spec

6.ทำการเลือก Plan ที่ต้องการจะเปลี่ยน (6.1) หรือ SSD ที่ต้องการเพิ่มเป็นพิเศษ (6.2) หลังจากนั้นใส่รหัสผ่านของ Account (6.3) เพื่อยันยืน จากนั้นกดปุ่ม SUBMIT SIZE (6.4) เพื่อปรับเปลี่ยน Spec ที่ต้องการ

7.กดปุ่ม POWER MANAGEMENT เพื่อเปิดใช้งานเครื่อง

8.กดปุ่ม START เพื่อเปิดใช้งานเครื่อง

9.ระบบได้ทำการปรับเปลี่ยน Plan ให้เรียบร้อยแล้วครับ

Was this article helpful?

Related Articles