วิธีการติดตั้ง Plugin Heartbeat Control

Heartbeat Control

โดยปกติแล้วเว็บไซต์ที่ใช้งาน WordPress จะมีหน้าสำหรับ Admin (wp-admin/Dashboard) เมื่อคุณดำเนินการ Login เข้าสู่หน้า Admin แล้วนั้น WordPress จะมีการส่ง Request จากตัว Browser ซึ่งจะเรียกใช้ไฟล์ admin-ajax.php ทุกๆ 15 วินาที ในหน้า Post Edit Pages และทุกๆ 60 วินาที บนหน้า Dashboard เมื่อคุณเปิดไว้เป็นเวลานาน (เช่นเมื่อคุณเขียนหรือแก้ไขโพสต์) Browser จะ Request สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะทำให้ CPU ทำงานสูงขึ้นทำให้เซิร์ฟเวอร์มีการใช้งานสูง (เกิดอาการหน่วง ล่าช้า) ซึ่งจะส่งผลทำให้คุณโดนระงับการใช้งานจากผู้ให้บริการได้

0.Login เข้าสู่หน้า wp-admin (domain.com/wp-admin) เพื่อติดตั้ง Plugin Heartbeat Control ให้กับเว็บไซต์

1.ไปที่เมนู Plugins เพื่อติดตั้ง Plugin Heartbeat Control ให้กับเว็บไซต์

2.ไปที่เมนู Add New เพื่อเพิ่ม Plugin Heartbeat Control ให้กับเว็บไซต์

3.กดค้นหา Plugin Heartbeat Control ในช่อง Search

4.กดปุ่ม Install Now เพื่มติดตั้ง Plugin Heartbeat Control ให้กับเว็บไซต์

5.กดปุ่ม Activate เพื่อเปิดใช้งาน Plugin Heartbeat Control กับเว็บไซต์

6.เพียงแค่เท่านี้ลูกค้าก็ติดตั้ง Plugin Heartbeat Control ให้กับเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles