ทำไมถึงควรแยกเว็บไซต์ที่ใช้งานจริงแล้วออกมาจากเว็บไซต์อื่นๆบนโฮส?

ทำไมถึงควรแยกเว็บไซต์ที่ใช้งานจริงแล้วออกมาจากเว็บไซต์อื่นๆ บนโฮส?

1. เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดนเจาะจากเว็บไซต์อื่น

เนื่องจากว่าปกติเวลาใช้งาน เราก็มักจะมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์อยู่ในโฮสเดียว บนโฮสที่รองรับการเพิ่มหลายโดเมนเพื่อความประหยัดค่าใช้จ่ายตอนเริ่มต้น แต่พอมีหลายโดเมน บางครั้งผู้ใช้งานบางคนก็ไม่ได้ดูแลหมั่นอัพเดทซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอย่างทันท่วงที เป็นผลทำให้เว็บไซต์เหล่านั้นโดนแฮกได้หากในบางครั้งเวอร์ชั้นที่ใช้อยู่มีช่องโหว่ให้จอมตี และเมื่อเหล่าแฮกเกอร์ที่เจาะเข้ามาได้นั้นก็หมายความว่า ทุกโดเมนภายใน account ที่ถูกโจมตี ก็จะเสี่ยงไปทั้งแอคเค้าท์นั้นๆด้วย

2. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

เมื่อเราสามารถป้องกันเว็บไซต์ทำเงินของเราไม่ให้ถูกแฮกจากเว็บไซต์อื่นที่กำลังพัฒนา / เลิกใช้งานแล้วและไม่ค่อยได้ดูแลได้แล้ว การแยกเว็บไซต์นั้นๆออกมาใช้งานโฮสเดี่ยวๆ จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยของเว็บไซต์ได้ เนื่องจากว่าแต่โฮสที่ใช้งานก็จะมี username & password database ที่ไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง ทำให้ปลอดภัยขึ้นอีก

Was this article helpful?

Related Articles