วิธีการเปลี่ยน WordPress Site URL ผ่าน phpMyAdmin

1.ตรวจสอบก่อนว่าเว็บไซต์ที่ต้องการจะเปลี่ยน Site URL นั้นใช้ Databases ชื่อว่าอะไร

2.จากนั้นทำการ Login เข้าสู่ phpMyAdmin

3.หลังจากทำการเข้าสู่ระบบ phpMyAdmin แล้วให้หา Table ซ้ายมือที่มีชื่อลงท้ายด้วย XXXXXX_options 

4.หลังจากนั้นหา Colum ที่มี option_name ที่ชื่อว่า siteurl และ home ให้เปลี่ยนเป็น URL ที่ต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles