รายการที่อยู่นอกเหนือการดูแลบนบริการ Shared Hosting

รายการที่อยู่นอกเหนือการดูแลบนบริการ Shared Hosting

เนื่องจากบริการ Shared Hosting เป็นบริการที่ให้บริการ Infrastructure คือการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ซึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ประกอบไปด้วย Database (MySQL หรือ MariaDB) Web Server (Nginx หรือ Apache) และมีระบบการจัดการ (DirectAdmin หรือ Plesk) ตามที่เรากำหนดไว้ให้ในแต่ละแพ็กเกจเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์ที่จะเป็นหน้าที่ของ Programmer หรือผู้ทำเว็บไซต์ด้วย CMS ( Content Management System เช่น WordPress) ซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่เราดูแล

สำหรับสิ่งที่เราช่วยเหลือผู้ใช้งานบริการ Web Hosting ของเราได้จะประกอบไปด้วย

 1. สามารถสอนและติดตั้ง SSL ให้กับเว็บไซต์ได้ เนื่องจากเป็นฟีเจอร์และฟังก์ชันของ Control Panel ที่เราให้บริการ
 2. สามารถสอนและติดตั้ง Plugins Cache ให้ได้ เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้งานบริการ Web Hosting (แต่สามารถช่วยเหลือได้อย่างมีขีดจำกัด เนื่องจาก Plugins ที่เราเชี่ยวชาญมีไม่มากนัก)
 3. สามารถช่วยตรวจสอบให้ได้ว่า SQL Query ใดที่มีผลทำให้เว็บไซต์แสดงผลช้า แต่ไม่สามารถแก้ไข SQL Query นั้นๆให้ทำงานได้เร็วขึ้นได้ เนื่องจากผู้ที่จะแก้ไขในส่วนนั้นได้คือ Programmer  เท่านั้น
 4. สามารถช่วยตรวจสอบได้ หากพบว่า Plugins, Themes ไหนที่ผู้ใช้งานใช้บริการมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเราสามารถตรวจสอบได้จาก Web Server Error Log และส่งมอบ Error Log เหล่านั้นให้กับผู้ใช้บริการเท่านั้น สำหรับการแก้ไขจะยังคงต้องเป็นในส่วนของ Programmer
 5. สามารถช่วยเหลือและตั้งค่าการใช้งานเพื่อที่จะใช้การส่ง Email ออกจากบริการ Shared Hosting ได้ เนื่องจากเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในขอบเขตการดูแล แต่ไม่อยู่ในขอบเขตการการันตีว่าจะใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ขัดข้อง ยกเว้นบริการ Email โดยเฉพาะอย่าง Business Email และ Enterprise Email ซึ่งเราจะดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลาตามที่ได้การันตีไว้
 6. สามารถตรวจสอบ Malwares และ Virus ที่ถูกฝังไว้อยู่ภายในเว็บไซต์ของผู้ใช้งานและสามารถส่งลิสรายการไฟล์ที่ อาจจะติดไวรัสหรือต้องสงสัยให้ได้ แต่จะไม่สามารถดำเนินการลบไฟล์ดังกล่าวหรือแก้ไข Source Code และนำเอาส่วนที่ผู้โจมตี (Hacker) แอบฝังเอาไว้ออกไปได้ หน้าที่ในการดูแลและแก้ไขดังกล่าวจะยังคงเป็นของ Programmer ผู้ที่ซึ่งพัฒนาเว็บไซต์ หรือผู้พัฒนา Theme เว็บไซต์ หรือผู้พัฒนา Plugins ให้กับเว็บไซต์

สำหรับสิ่งที่เราไม่สามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานบริการ Web Hosting ของเราได้จะประกอบไปด้วย

 1. เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาและหน้าตาของเว็บไซต์
 2. Debugging Customs Code ที่ไม่ได้พัฒนาจากทางบริษัทฯ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของ Source Code ว่าถูกต้องและสามารถทำงานได้
 4. การย้ายข้อมูลจากทาง Bangmod.Cloud ไปยังผู้ให้บริการอื่นๆ
 5. การตรวจสอบและแก้ไข Source Code ของเว็บไซต์
 6. จัดการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชันของ Plugins และ Theme ของเว็บไซต์
 7. การแก้ไขปัญหาช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยหรือไวรัสที่เกิดจากความผิดพลาดของ Source code ที่ไม่มีความรัดกุมเพียงพอหรือขาดการอัพเดทเวอร์ชั่น Plugins, Theme ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ
 8. การทำ Search Engine Optimization (SEO)
 9. อัพเกรด Plugins, Theme และเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไม่รองรับการใช้งาน Plugins, Theme เวอร์ชันใหม่

สำหรับช่องทางการติดต่อทางด้านเทคนิค ทางเราจะให้บริการผ่าน Ticket Support Center เท่านั้น ไม่สามารถให้บริการทางด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ได้ เพราะการให้บริการเทคนิค ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ และจะต้องมีการประสานงานสอบถามกับหลายฝ่าย รวมถึงมีการสืบค้นข้อมูลเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่สันนิษฐานนั้นถูกต้อง

สำหรับคำถามทั่วไป เช่น ทำไมเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้, จดทะเบียนโดเมนอย่างไร, ย้ายโดเมนทำอย่างไร, เพิ่มโดเมนลง Control Panel ทำอย่างไร, ลบโดเมนทำอย่างไร, ติดตั้ง WordPress ทำอย่างไร ทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการให้บริการแนะนำได้ผ่านทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

Was this article helpful?

Related Articles