รายละเอียด ข้อจำกัด และเงื่อนไข ของบริการ การแก้ไข Malwares

รายละเอียด ข้อจำกัด และเงื่อนไข ของบริการ การแก้ไข Malwares & Virus บน WordPress

บริการแก้ไข Virus & Malwares สำหรับเว็บไซต์ที่จัดทำด้วย WordPress ที่ทาง Bangmod.Cloud ได้เพิ่มลงในบริการ WordPress Next-Generation แบบฟรี โดยไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม ด้วยจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ใช้งานที่ได้พบปัญหา ให้สามารถนำเว็บไซต์กลับมาใช้งานได้ดังเดิม โดยใช้งานพนักงานซัพพอร์ทของเราในการดำเนินการ โดยพนักงานทุกคน จะทำการ Cleanup Malwares ให้กับลูกค้า โดยสุดความสามารถของพนักงานของเราเท่าที่จะทำให้ได้ โดยไม่กระทบต่อการให้บริการโดยรวม โดยเราจะใช้ Imunify360 ในการช่วย Scan Virus & Malwares และทะยอยซ่อมไฟล์ที่เสีย และจะประสานงานลูกค้าตรวจสอบเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบและทดลองใช้งานดูว่าสามารถใช้งานได้ปกติดังเดิมหรือยัง

การแก้ไขไวรัสที่ผ่านมา

Bangmod.Cloud ได้ดำเนินการให้บริการในการแก้ไขปัญหา Malwares & Virus ให้กับลูกค้าในทุกๆ วัน ที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการแก้ไขเว็บไซต์รวมแล้วมีปริมาณมากกว่า 2 พันเคส และช่วยป้องกันเว็บไซต์ของลูกค้าของเราไม่ได้โดน Malwares ใหม่อีกครั้งนับตั้งแต่ใช้บริการกับเราเป็นต้นมา

การแก้ไขไวรัสที่ไม่สำเร็จ

เรามีเพียง 1 เคสที่เราไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ เนื่องจากทำทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้

Was this article helpful?

Related Articles