รายละเอียด เงื่อนไข และขั้นตอนการแจ้งย้ายข้อมูล

เงื่อนไขและข้อจำกัดการย้ายข้อมูล

ทางบริษัทฯ เสนอบริการย้ายข้อมูลให้กับลูกค้าผู้ใช้งาน Next Generation WordPress Hosting ให้ฟรี 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ ซึ่งข้อมูลที่จะดำเนินการย้ายนั้นจะต้องไม่มีขนาดเกินกว่าแพ็คเกจที่ได้สั่งซื้อใช้บริการ และไม่มีการย้ายข้อมูลจากหลายๆที่มารวมกัน เช่น อยากจะย้าย Hosting 2 Package จากที่อื่นนมารวมกันใน Hosting Package เดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ฟรี แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ขั้นตอนการแจ้งย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการ Web Hosting อื่นๆที่มีการใช้งาน Control Panel Plesk, DirectAdmin และ cPanel

 1. ตรวจสอบว่า Hosting ที่ปัจจุบันมีเวลาเหลืออย่างน้อย 1-2 วัน (สำคัญมาก เพราะบางทีมาแบบหมดอายุแล้ว เราย้ายให้ไม่ทัน โดนผู้ให้บริการที่ปัจจุบันระงับการใช้งานก่อน)
 2. สั่งซื้อบริการกับทางบริษัทฯ ให้เสร็จเรียบร้อย
 3. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านระบบ Ticket แจ้งหัวข้อว่าต้องการให้ย้ายข้อมูล โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ลงมาด้วย (กรณีไม่ทราบ ให้สอบถามกับผู้ให้บริการที่ปัจจุบัน หรือตรวจสอบดูอีเมลที่ได้รับตอนสั่งซื้อบริการ)
  1. ข้อมูลการเข้าใช้งาน Control Panel เช่น DirectAdmin / Plesk / cPanel
  2. ข้อมูลการเข้าใช้งาน FTP
  3. ข้อมูลการเข้าใช้งาน Phpmyadmin
 4. งดอัพเดทหรือเพิ่มข้อมูลลงในเว็บไซต์ปัจจุบัน กรณีเว็บไซต์มีผู้ใช้งานทั่วไปช่วยอัพเดทข้อมูลให้อยู่ตลอดเวลา กรุณาแจ้งรายละเอียดนี้ให้ทางเราทราบด้วย เพราะมีขั้นตอนเพิ่มเติม
 5. เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ส่งเข้ามาและทดสอบแล้วว่าเข้าใช้งานได้ จะมีการยืนยันกลับให้ทราบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยปกติแล้วขั้นตอนการดำเนินการย้ายข้อมูลจะไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้ง

ขั้นตอนการแจ้งย้ายข้อมูลจาก Cloudways

Cloudways เป็นผู้ให้บริการ Cloud Server ซึ่งจะไม่มี Control Panel แยกพิเศษให้ใช้บริการ จะเป็นการบริหารจัดการผ่านระบบจัดการของทางหน้าเว็บไซต์ของ Cloudways ซึ่งขั้นตอนการแจ้งย้ายข้อมูลจะมีดังนี้

 1. ตรวจสอบว่า Hosting ที่ปัจจุบันมีเวลาเหลืออย่างน้อย 1-3 วัน (สำคัญมาก เพราะบางทีมาแบบหมดอายุแล้ว เราย้ายให้ไม่ทัน โดนผู้ให้บริการที่ปัจจุบันระงับการใช้งานก่อน)
 2. สั่งซื้อบริการกับทางบริษัทฯ ให้เสร็จเรียบร้อย
 3. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านระบบ Ticket แจ้งหัวข้อว่าต้องการให้ย้ายข้อมูล ระบุรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบของ Cloudways (อาจจะมีการต้องยืนยัน OTP / Verify Login ผ่าน Email ซึ่งจะต้องนัดเวลากันระหว่างที่ทีมย้ายข้อมูลเริ่มดำเนินการ)
 4. เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ส่งเข้ามาและทดสอบแล้วว่าเข้าใช้งานได้ จะมีการยืนยันกลับให้ทราบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยปกติแล้วขั้นตอนการดำเนินการย้ายข้อมูลจะไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งย้ายข้อมูลผ่านระบบ

ขั้นตอนการแจ้งย้ายข้อมูลจาก Siteground

Siteground เป็นผู้ให้บริการ Web Hosting / Cloud Server ที่มีการ Integrated Control Panel (DirectAdmin/cPanel) เข้ากับระบบหน้าเว็บไซต์ ซึ่งการใช้งานไม่ได้สะดวกเหมือนผู้ให้บริการที่ให้การเข้าใช้งาน Control Panel แบบตรงๆเข้ามาได้ ทำให้ในหลายๆครั้งทางบริษัทฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รหัสในการเข้าใช้งาน Siteground โดยตรงเพื่อดำเนินการย้ายข้อมูล ซึ่งขั้นตอนการแจ้งย้ายข้อมูลจะมีดังนี้

 1. ตรวจสอบว่า Hosting ที่ปัจจุบันมีเวลาเหลืออย่างน้อย 1-3 วัน (สำคัญมาก เพราะบางทีมาแบบหมดอายุแล้ว เราย้ายให้ไม่ทัน โดนผู้ให้บริการที่ปัจจุบันระงับการใช้งานก่อน)
 2. สั่งซื้อบริการกับทางบริษัทฯ ให้เสร็จเรียบร้อย
 3. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านระบบ Ticket แจ้งหัวข้อว่าต้องการให้ย้ายข้อมูล ระบุรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบของ Siteground (อาจจะมีการต้องยืนยัน OTP / Verify Login ผ่าน Email ซึ่งจะต้องนัดเวลากันระหว่างที่ทีมย้ายข้อมูลเริ่มดำเนินการ)
 4. เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ส่งเข้ามาและทดสอบแล้วว่าเข้าใช้งานได้ จะมีการยืนยันกลับให้ทราบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยปกติแล้วขั้นตอนการดำเนินการย้ายข้อมูลจะไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งย้ายข้อมูลผ่านระบบ

ขั้นตอนการแจ้งย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการ Cloud หรือ Hosting ไม่มี Control Panel ให้เข้าใช้งาน

ขั้นตอนดังต่อไปนี้คือขั้นตอนการย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการที่ไม่มี Control Panel ให้เข้าใช้งาน

กรณีย้ายจาก AWS, GCP, DigitalOcean, Vultr และอื่นๆที่มีรหัสในการเข้าใช้งาน SSH

 1. ตรวจสอบว่า Hosting ที่ปัจจุบันมีเวลาเหลืออย่างน้อย 1-3 วัน (สำคัญมาก เพราะบางทีมาแบบหมดอายุแล้ว เราย้ายให้ไม่ทัน โดนผู้ให้บริการที่ปัจจุบันระงับการใช้งานก่อน)
 2. สั่งซื้อบริการกับทางบริษัทฯ ให้เสร็จเรียบร้อย
 3. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านระบบ Ticket แจ้งหัวข้อว่าต้องการให้ย้ายข้อมูล ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. IP Address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
  2. SSH access สิทธิ์ root เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด
  3. รหัสในการเข้าใช้งาน Database
  4. รหัสในการเข้าใช้งาน FTP
 4. เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ส่งเข้ามาและทดสอบแล้วว่าพร้อมและสามารถเข้าใช้งานได้ จะมีการยืนยันกลับให้ทราบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยปกติแล้วขั้นตอนการดำเนินการย้ายข้อมูลจะไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งย้ายข้อมูลผ่านระบบ

กรณีย้ายจากผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ไม่มีรหัสการเข้าใช้งานทั้ง Control Panel และ SSH

ในกรณีนี้จะต้องให้ผู้ให้บริการปัจจุบันดำเนินการสำรองข้อมูลเว็บไซต์และ Database ส่งเข้ามาให้กับทางบริษัท โดยอาจจะส่งมาเป็นลิ้ง Google Drive หรือช่องทางอื่นๆที่สะดวกก็เป็นได้ โดยเมื่อได้ข้อมูลแล้วให้ดำเนินการดังนี้

 1. ตรวจสอบว่า Hosting ที่ปัจจุบันมีเวลาเหลืออย่างน้อย 1-3 วัน (สำคัญมาก เพราะบางทีมาแบบหมดอายุแล้ว เราย้ายให้ไม่ทัน โดนผู้ให้บริการที่ปัจจุบันระงับการใช้งานก่อน)
 2. สั่งซื้อบริการกับทางบริษัทฯ ให้เสร็จเรียบร้อย
 3. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านระบบ Ticket แจ้งหัวข้อว่าต้องการให้ย้ายข้อมูล และระบุลิ้งที่ใช้สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ Database และไฟล์เว็บไซต์เข้ามาให้กับทางเจ้าหน้าที้
 4. เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ส่งเข้ามาและทดสอบแล้วว่าพร้อมและสามารถเข้าใช้งานได้ จะมีการยืนยันกลับให้ทราบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยปกติแล้วขั้นตอนการดำเนินการย้ายข้อมูลจะไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งย้ายข้อมูลผ่านระบบ

กรณีย้ายจากผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากรหัสเข้าใช้งาน wp-admin

ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จะยังคงสามารถดำเนินการย้ายข้อมูลให้กับลูกค้าได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. รหัสที่เข้าใช้งาน wp-admin นั้นจะต้องได้สิทธิ์ Admin หรือ Administrator
 2. สามารถติดตั้ง Plugins ที่ใช้ย้ายข้อมูลของ WordPress เพิ่มเติมได้
 3. ในกรณีที่ข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ Plugins ย้ายข้อมูลของ WordPress รองรับในเวอร์ชั่นใช้งานฟรี ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการสั่งซื้อ License สำหรับ Plugins เพื่อให้ทางเราสามารถสำรองข้อมูลและย้ายข้อมูลออกมาได้

เมื่อผ่านเงื่อนไขทั้งสามข้อดังที่กล่าวไปข้างบนแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ตรวจสอบว่า Hosting ที่ปัจจุบันมีเวลาเหลืออย่างน้อย 1-3 วัน (สำคัญมาก เพราะบางทีมาแบบหมดอายุแล้ว เราย้ายให้ไม่ทัน โดนผู้ให้บริการที่ปัจจุบันระงับการใช้งานก่อน)
 2. สั่งซื้อบริการกับทางบริษัทฯ ให้เสร็จเรียบร้อย
 3. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านระบบ Ticket แจ้งหัวข้อว่าต้องการให้ย้ายข้อมูล โดยระบุข้อมูลการเข้าใช้งาน wp-admin ให้กับทางเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการย้ายข้อมูลให้กับลูกค้าและแจ้งสถานะให้ทราบเป็นระยะ
 4. เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ส่งเข้ามาและทดสอบแล้วว่าพร้อมและสามารถเข้าใช้งานได้ จะมีการยืนยันกลับให้ทราบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยปกติแล้วขั้นตอนการดำเนินการย้ายข้อมูลจะไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งย้ายข้อมูลผ่านระบบ

มีการปรับปรุงประกาศครั้งล่าสุดในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 21.00 ก่อนเริ่มให้บริการจริง โดยทุกการแก้ไขประกาศฉบับนี้ จะมีอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้งาน Next Generation WordPress Hosting ทราบทางอีเมลทุกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles