เงื่อนไขและขั้นตอนการขอคืนค่าบริการ Next Generation WordPress Hosting

ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวนภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้สมัครใช้บริการ Next Generation WordPress Hosting แพ็กเกจใดก็ได้แล้วไม่พอใจในการใช้งานหรือการให้บริการ โดยสามารถทำได้ดังนี้

  1. ดำเนินการสำรองข้อมูลบน Hosting ให้เสร็จเรียบร้อยและโหลดเก็บไว้ เนื่องจากข้อมูลบนโฮสจะถูกลบการใช้งานทันที
  2. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านระบบ Ticket แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าบริการ
  3. ระบุหมายเลข Invoice ที่ต้องการจะขอคืนค่าบริการ
  4. แจ้งเลขที่บัญชีที่จะให้ดำเนินการโอนเงินคืนกลับ โดยจะต้องแจ้งหมายเลขบัญชีตรงกันกับที่สมัครบริการไว้ หรือมีการโอนชำระค่าบริการเข้ามา
  5. ฝ่ายบัญชีจะดำเนินการโอนชำระค่าบริการคืนภายใน 3 วันทำการ

ข้อควรรู้

  • ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอค่าบริการคืนได้ทุกกรณี หากมีการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าดำเนินการแก้ไข หรือกำจัด Virus / Malwars บนเว็บไซต์ไปแล้ว
  • ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอค่าบริการคืนได้ จนกว่าจะมีการคืน License Elementor โดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
  • เงื่อนไขนี้ มีผลกับบริการ Next Generation WordPress Hosting เท่านั้น
  • เงื่อนไขการคืนค่าบริการ มีผลกับการสั่งซื้อบริการใหม่เท่านั้น ไม่มีผลต่อการอัพเกรด ทั้งจากบริการประเภทเดียวกัน หรือข้ามบริการอื่นเข้ามาใช้งาน
  • การตัดสินของทางบริษัท บางมด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

มีการปรับปรุงประกาศครั้งล่าสุดในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 18.40 ก่อนเริ่มให้บริการจริง โดยทุกการแก้ไขประกาศฉบับนี้ จะมีอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้งาน Next Generation WordPress Hosting ทราบทางอีเมลทุกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles