DDoS Protection Term of Use

Standard DDoS Protection

รายการตามตารางข้างล่างนี้คือประเภทการโจมตีทางเครือข่ายที่ทางเราป้องกันให้ในระดับเครือข่ายไว้เป็นมาตรฐาน

Support DDoS Type
DNS Amplification
IP Freagmentation

การป้องกันการโจมตี DDoS Protection แบบมาตรฐานนั้น เราจะกันให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เท่าที่อุปกรณ์ทางเครือข่ายสามารถกันได้ แต่การโจมตีอีกหลากหลายประเภทนั้น ไม่สามารถป้องกันได้ในระดับเครือข่าย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการ Advanced DDoS Protection ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Advanced DDoS Protection Term of Use — Thailand

ค่าบริการเริ่มต้นเดือนละ 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างคร่าวๆ ดังนี้

  1. ไม่รองรับการใช้งานเป็นจุดรับโดน DDoS เช่น นำไอพีของเราเป็นไอพีหลักแล้วทำ Forwarding Port การเชื่อมต่อใดๆไปยังไอพีอื่นต่ออีกทอดหนึ่ง (เปรียบเสมือนเราเป็นจุดรับการโดนยิง DDoS )
  2. ไม่รองรับการป้องกันประเภทหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เปิดหลายเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องเดียวกัน (เช่นเปิด Games Server A ที่พอร์ท 1000 Server B ที่พอร์ท 1001 ไล่ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น) หากมีการใช้งานประเภทนี้ กรุณาใช้บริการ Dedicated DDoS Protection ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ cloudsales@bangmod.co.th
  3. ไม่รองรับการโจมตีที่มากกว่า 40Gbps สำหรับบริการ DDoS Protection ที่ค่าบริการเดือนละ 2,000 บาท หากโดนโจมตีที่สูงกว่านั้นจะมี ค่าบริการสำหรับ On-Top Package ที่สูงขึ้นตามลำดับสปีดที่มีการโดนยิงเข้ามา
  4. ค่าบริการสามารถปรับเปลี่ยนแปรผันได้ตามประเภทการโจมตี ความถี่ และรูปแบบของผู้ที่โจมตีได้ตามที่ทางบริษัทฯ ประเมิณค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
  5. ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือมีการใช้งานและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานโดยรวม (ยกตัวอย่างเช่น มีการเปลี่ยนพอร์ทการใช้งานโดยไม่ได้แจ้งให้เราตั้งค่ารอ หรือ การแจ้งพอร์ตไม่ครบ (เปิด 50 พอร์ทแต่แจ้งให้เรากันแค่ 5 พอร์ต) และไม่สามารถพูดคุยเงื่อนไขที่ลงตัวกันทั้งสองฝ่ายได้ ยกตัวอย่างเช่น โดนโจมตีแรงมากกว่า 40Gbps แต่ไม่สามารถอัพเกรด On-Top Package ได้) หรือ มีการใช้งานหลายร้อยพอร์ท แต่ไม่ยอมอัพเกรดขึ้นเป็นบริการ Dedicated DDoS Protection ที่รองรับพอร์ตได้มากกว่าบริการมาตรฐาน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดก็ได้เพื่อรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายและผู้ใช้งานโดยรวม (เช่น การถอดออกจากบริการ Firewall หรือ การระงับการเข้าถึงหมายเลขไอพีจากระบบเครือข่าย)

รายการประเภทการโจมตีที่รองรับการป้องกันเมื่อเปิดใช้งานบริการ Advance DDoS Protection

Volumetric DDoSReflective & AmplificationResource ExhaustionGaming
TCP FloodNTP AmplificationIP FragmentationA2S Source Flood
- ACK, PSH, SYN, RST, URG etcSSDP/UPnPInvalid TCP Segment IDsA2S GETSUM
UDP FloodSNMPBad ChecksumsFiveM Exhaustion
UDP FragmentationDNS AmplificationIllegal TCP/UDP FlagsRTFM Request
ICMP FloodLDAPInvalid TCP/UDP PortsTS3INIT
- Ping of Death,
Failed Reflectors etc
TFTPRagnarok (eAthena / Aegis)
MEMCachedInfestation WarZ
Rust / Ark
Minecraft

Standard DDoS Protection Term of Use — Singapore

  1. รองรับการโจมตีสูงสุด 10Tbps (UDP Flood / ICMP Flood / NTP Flood / TCP SYN FLOOD)
  2. กรณีป้องกันการโจมตีแบบพิเศษ เช่น FiveM, Rusk , Ark หาก Rules การป้องกันขั้นพื้นฐานไม่สามารถป้องกันได้ จะต้องทำ Specific DDoS Protection ซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่มเติมแปรผันความแรงในการโจมตี รูปแบบในการโจมตี ความถี่ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

รายการประเภทการโจมตีที่รองรับ “เป็นมาตรฐาน” ของ Singapore Data Center โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Volumetric DDoSReflective & AmplificationResource ExhaustionGaming
TCP FloodNTP AmplificationIP FragmentationA2S Source Flood
- ACK, PSH, SYN, RST, URG etcSSDP/UPnPInvalid TCP Segment IDsA2S GETSUM
UDP FloodSNMPBad ChecksumsFiveM Exhaustion
UDP FragmentationChargenIllegal TCP/UDP FlagsRTFM Request
ICMP FloodSmurfInvalid TCP/UDP PortsTS3INIT
- Ping of Death,
Failed Reflectors etc
DNS AmplificationReserved IP AddressNetBIOS
LDAPRagnarok (eAthena / Aegis)
TFTPInfestation
MEMCachedRust / Ark
Minecraft

ข้อกำหนดที่ต้องเข้าใจตรงกัน ของบริการ DDoS Protection

  • บริการ DDoS Protection เป็นบริการที่ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะไม่มีวันหลุด เป็นบริการที่ใช้ต้นทุนสูงในการป้องกัน ซึ่งเราได้ให้บริการในราคาไม่แพง เพื่อให้ทุกคนยังมีเซิร์ฟเวอร์และมีเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ตามปกติแม้จะถูก DDoS และเมื่อเราให้บริการในราคาที่ถูก บริการนี้จึงเป็นบริการที่ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการ หรือการันตีความพึงพอใจใดๆได้ในบริการ รวมถึงไม่สามารถการันตีระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่โดนโจมตีแบบเฉพาะเจาจงได้เพราะใช้เวลาในการตรวจสอบและแก้ไข
  • หากธุรกิจของท่านมีมูลค่าสูง ต้องการควาเสถียร ความแน่นอนในการป้องกันได้ และต้องการการตองสนองและแก้ไขปัญหาเมื่อโดน DDoS อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบริการ Enterprise DDoS Protection ที่ cloudsales@bangmod.co.th เพื่อสอบถามข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อร่างสัญญาการให้บริการ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา และค่าปรับที่เกิดขึ้นหากไม่สามารถทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้ได้

Was this article helpful?

Related Articles