รายละเอียดการให้บริการ Backup ข้อมูล

รายละเอียดการให้บริการ Backup ข้อมูลและขีดจำกัด

ประกาศฉบับนี้ กล่าวถึง ข้อตกลงในการบริการ Automatic Backup โดยมีรายละเอียดและบริการดังนี้

บริการรายละเอียดการ Backupขีดจำกัดและข้อควรระวัง
Shared HostingWeekly Backup อาทิตย์ละครั้ง ไม่ระบุวัน ตามโหลดของเครื่อง เวลา 01.00 เป็นต้นไปกรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่ https://kb.bangmod.cloud/article/shared-hosting-resource-limitation
Cloud ServerWeekly Backup ไม่ระบุวันและเวลาช่วงเวลา**รองรับทุกขนาด
Dedicated Serverบริการ Backup ไม่ได้รวมอยู่ในบริการพื้นฐานบริการ Backup ไม่ได้รวมอยู่ในบริการพื้นฐาน
Premium WordPress Hostingบริการ Backup ข้อมูลวันละครั้งบริการ Backup ข้อมูลวันละครั้ง เก็บย้อนหลังสูงสุด 6 วัน

** Cloud Server ระบบจะเลือก Backup ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อยที่สุดซึ่งแต่ละเครื่องจะมีวันและเวลาที่ไม่เท่ากัน

ขีดจำกัดของการ Backup ข้อมูล

Shared Hosting

  1. ทาง Bangmod.Cloud จะเก็บข้อมูลย้อนหลังของไฟล์ Backup ไว้ได้สูงสุดเพียง 6 วันเท่านั้นและไฟล์แบ็คอัพจะซ้อนทับกันเรื่อยๆในวันที่มีการแบ็คอัพใหม่ประจำอาทิตย์
  2. บริการ Backup เป็นบริการที่ทาง Bangmod.Cloud เสนอให้ฟรีโดยไม่รวมอยู่ในค่าบริการพื้นฐาน และไม่ยืนยันว่าไฟล์ Backup จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ผู้ใช้งานต้องการและคาดหวัง

Cloud Server

  1. บริการ Cloud Server เราจะดำเนินการ Backup Image File ของตัว Virtual Machine โดยไม่มีการเข้าถึงข้อมูลภายใน Virtual Machine
  2. การ Backup Image ของไฟล์ Virtual Machine ทั้งก้อนแบบนี้ จะไม่สามารถระบุหรือตรวจสอบได้ว่า ไฟล์แบ็คอัพที่เราได้ดำเนินการแบ็คอัพมานั้น สามารถใช้งานได้ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดเสียหายหรือไม่
  3. บริการ Backup เป็นบริการที่ทางบริษัทฯ เสนอให้ฟรีโดยไม่รวมอยู่ในค่าบริการพื้นฐาน และไม่ยืนยันว่าไฟล์ Backup จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ผู้ใช้งานต้องการและคาดหวัง

 

Was this article helpful?

Related Articles