การเข้าใช้งาน Webmail บนระบบจัดการ Directadmin

1. เลือกเมนู

2. กรอกข้อมูล Email และ Password ที่สร้างขึ้นใน Domain จะสามารถใช้งาน Webmail ได้ทันที

Was this article helpful?

Related Articles