การลบ Forwarders

ข้อควรระวัง
ก่อนทำการลบทุกครั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่กระทบต่อการใช้งานหรือสูญเสียข้อมูล

1. เลือกเมนู Forwarders Email

2. ติ๊กถูกในกรอบสี่เหลี่ยมหน้าชื่อ Email ที่ต้องการลบออกและเลือก Delete
3. เลือก Confirm เพื่อยืนยันการในลบ
4. ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน เมื่อดำเนินการลบเสร็จสิ้นดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles