การเพิ่ม Subdomain

1. ไปที่หัวข้อ Subdomain Management

2. เลือกหัวข้อ Add Subdomain

3. ใส่ชื่อ Subdomain ที่ต้องการ เช่น test.bangmodkb.com

4. คลิ๊กเลือก Add Subdomain5.
เมื่อดำเนินการกด Create จะขึ้นหน้าจอแสดงผลเป็นอันเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles