การลบ Sub Domain

ข้อควรระวัง
ก่อนทำการลบทุกครั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่กระทบต่อการใช้งานหรือสูญเสียข้อมูล

1 เลือกเมนู Subdomain Management

2 ติ๊กถูกในกรอบสี่เหลี่ยมหน้าชื่อโดเมนที่ต้องการลบออก เลือก Delete
3 ระบบจะขึ้นเตือนดังภาพ หากต้องการลบข้อมูล Directory ของ SubDomain ทั้งหมดให้ทำเครื่องหมายถูกสี่เหลี่ยมลงในช่อง Remove Directory Content และกด Confirm เพื่อยืนยันในการลบ

4 ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน เมื่อดำเนินการลบเสร็จสิ้นดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles