การลบ Domain

ข้อควรระวัง
ก่อนทำการลบทุกครั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่กระทบต่อการใช้งานหรือสูญเสียข้อมูล

1. เลือกเมนู Domain Setup


2. ติ๊กถูกในกรอบสี่เหลี่ยมหน้าชื่อโดเมนที่ต้องการลบออก
เลือก Delete

3. ระบบจะขึ้นเตือนดังภาพ หากต้องการลบข้อมูลเว็บไซต์สามารถติ๊กถูกในกรอบสี่เหลี่ยมได้
ด้วยการเลือก Delete web data ข้อมูลเว็บไซต์จะถูกลบทั้งหมด เลือก Confirm

4. ระบบขึ้นโชว์ดำเนินการลบ Domain เสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles