การเพิ่ม Domain Pointers

Domain Pointers ทำหน้าที่เข้าใช้งานเว็บไซต์มีหน้าเว็บไซต์เหมือนๆกัน ด้วยมีเว็บไซต์หลักเพียงเว็บไซต์เดียว

1. เลือกเมนู Domain Pointers

2. เลือก Create Domain Pointers

3. ในช่อง Source Domain: ให้กรอกชื่อโดเมนที่ต้องการ Pointers

4. เลือก Create เพื่อสร้าง Domain Pointers


5. เมื่อดำเนินการกด Create เรียบร้อย จะขึ้นดังภาพ เป็นอันเสร็จสิ้น หลังจากนั้นรอให้ DNS Update ใช้ระยะเวลาโดยประมาณ  12-24 ชั่วโมง

Was this article helpful?

Related Articles