การเพิ่ม Domain

1. ไปที่ หัวข้อ Domain Setup

2. เลือกหัวข้อ ADD NEW

 

3. กรอกชื่อ Domain ที่ต้องการ ลงในช่อง Domain: เช่น testadddomain.com เป็นต้น

 

 

4. เมื่อดำเนินการกรอกชื่อ Domain เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการกด Create

 

5. เมื่อดำเนินการกด Create จะขึ้นหน้าจอแสดงผลเป็นอันเสร็จสิ้น

 

 

Was this article helpful?

Related Articles