วิธีการติดตั้ง SSL by Let’s Encryption บน Plesk

1. Login เข้า Plesk Control Panel

2. เลือกเมนู SSL/TLS Certificate เพื่อติดตั้ง SSL

3. คลิกที่ปุ่ม Get it free (หากยังไม่ได้มีการทำ SSL มาก่อนหน้านี้ กรณีที่ต้องการต่ออายุให้ข้ามไปข้อ 4)

4. กดที่เมนู Reissue Certificate เพื่อต่ออายุ SSL (ในกรณีที่สร้าง SSL ครั้งแรกให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปครับ)

5. ระบุ Email Address ของท่าน และเลือก Secure the domain and the selected components พร้อมเลือก Include a “www” subdomain for the domain and each selected alias และ Secure webmail on this domain และคลิกที่ปุ่ม Get it free

6. หลังจากนั้นระบบจะทำติดตั้ง SSL ให้กับโดเมนของท่าน และแสดงสถานะตามรูปด้านล่าง

หากท่านดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว แต่ยังคบพบปัญหาการติดตั้ง SSL กรุณา ติดต่อซัพพอร์ท

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจระดับใด ให้ Bangmod.Cloud ได้ดูแลคุณ

Was this article helpful?

Related Articles