วิธีดูว่า Database ของเว็บไซต์ WordPress ชื่อว่าอะไรบน Plesk Control Panel

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

2.กดที่เมนู Hosting เพื่อดูรายการ Hosting ที่มีอยู่

3.เลือก WordPress Plesk Control Panel ที่ต้องเก็บเว็บไซต์ที่ต้องการทราบ Databases

4.กดที่  LOGIN AS เพื่อเข้าหน้า Plesk Control Panel หรือกดลิงค์แล้วใส่รหัส กรณีที่เปลี่ยนรหัสจาก Default (ตรวจสอบว่า Hosting ตัวที่จะทำการติดตั้งว่าใช้ Plesk Control Panel)

5.ไปที่เมนู Websites & Domains เพื่อเข้าหน้าจัดการแต่ละ Domain Name

6.หาลิงค์ Domain Name ชื่อฟ้าๆที่เขียนว่า Website at โดเมนที่ต้องการหาชื่อ.com ของ Domain Name ที่ต้องการทราบชื่อ Databases

7.หลังจากนั้นหาไฟล์ที่ชื่อว่า wp-config.php เพื่อตรวจสอบ Databases ที่ใช้กับเว็บไซต์

8.หาบรรทัดที่เขียนว่า define( ‘DB_NAME’, ‘wp_xei87’ ); ซึ่ง wp_xei87 คือชื่อ Databases ที่เว็บไซต์ใช้ครับ

Was this article helpful?

Related Articles