วิธีการเข้าใช้งาน phpMyAdmin บน Shared Hosting Plesk

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบที่ https://nest.bangmod.cloud

2. หลังจาก Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่เมนู Hosting ทางด้านซ้ายมือเพื่อดูรายการ Hosting ที่ใช้บริการอยู่กับทางบางมด

3. เมื่อกดที่เมนู Hosting แล้ว ให้เลือก WordPress Hosting Plesk ที่ต้องการจะเข้าใช้งาน phpMyAdmin หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม “Manage”

4. หลังจากกดที่ปุ่ม Manage แล้ว ให้ตรวจสอบดูในช่องกรอบสีแดงที่วงไว้ ว่าเป็น Control Panel Plesk หรือไม่ ถ้าขึ้นถูกต้องให้กดที่เมนู Login As เพื่อเข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel หรือกดที่ลิ้งค์ URL Control Panel และใส่รหัส ในกรณีที่เปลี่ยนรหัสไปเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ระบบสร้างให้

5. เมื่อ Login เข้า Plesk Control Panel มาแล้ว ให้กดที่เมนู Databases เพื่อเข้าหน้าจัดการ Database

6. เมื่อกดที่เมนู Databases แล้ว หลังจากนั้นให้กดที่เมนู phpMyAdmin บน Database ที่ต้องการที่จะเข้าใช้งาน PhpMyAdmin

 

Was this article helpful?

Related Articles