วิธีการเคลียร์ข้อมูล WordPress บน Plesk และสร้างใหม่

กรณีที่เว็บไซต์ที่จะลบเป็น Domain หลังของ Hosting

ในกรณีนี้จะไม่สามารถใช้วิธีการลบโดเมนและสร้างใหม่ได้ จะต้องทำดังนี้ ซึ่งเราจะสังเกตุได้โดย ถ้าเป็นโดเมนหลัก จะไม่มีปุ่ม “Remove Website” หรือ “Remove Subdomain” ตามภาพข้างล่างนี้

หากตรวจสอบดีแล้วว่าไม่มีปุ่มดังกล่าว สามารถทำได้ดังนี้เลยครับ

  1. กดที่เมนู File Manager บนโดเมนหลัก โดยเมื่อกดแล้ว Plesk Control Panel จะโหลดหน้าเมนู File Manager ที่เว็บใช้เก็บไฟล์เว็บไซต์ของโดเมนนั้นๆมาให้อัตโนมัติ
  2. เมื่อเข้ามาแล้วให้กดตามภาพข้างล่าง เพื่อเป็นการลบไฟล์บนเว็บไซต์ทั้งหมดออกไป
  3. เมื่อกดแล้วรอซักพักจนกว่าจะขึ้นว่าลบไฟล์เสร็จแล้ว และไม่มีไฟล์เหลืออยู่อีกแล้วดังภาพ
  4. หลังจากนั้นกดที่เมนู Website & Domains และกดที่ Application
  5. เมื่อเข้ามาแล้ว กด “Remove” และกด Yes เพื่อทำการลบการติดตั้ง WordPress เก่าออก
  6. หลังจากนั้นดำเนินการติดตั้ง WordPress ใหม่ตามลิ้งนี้ได้เลยครับ https://kb.bangmod.cloud/article/how-install-wordpress

Was this article helpful?

Related Articles