การลบ E-mail Accounts

ข้อควรระวัง
ก่อนทำการลบทุกครั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่กระทบต่อการใช้งานหรือสูญเสียข้อมูล

1. เลือกเมนู E-mail Accounts

2. ติ๊กถูกในกรอบสี่เหลี่ยมหน้าชื่อ Email ที่ต้องการลบออกและเลือก Delete

3. ติ๊กถูกหน้ากรอบสี่เหลี่ยม Clean Forwarders เพื่อลบ Email ดังกล่างออกจาก Forwarders และเลือก Confirm เพื่อยืนยันการลบ

4. ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน เมื่อดำเนินการลบเสร็จสิ้นดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles