การซ่อม Databases

1. เลือกเมนู Databases

2. เลือก Databases ที่ต้องการ Repair และเลือก Manage

3. เลือก Repair

4. ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน เมื่อดำเนินการลบเสร็จสิ้นดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles