การลบ Databases

ข้อควรระวัง
ก่อนทำการลบทุกครั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่กระทบต่อการใช้งานหรือสูญเสียข้อมูล

1. เลือกเมนู Databases

2. กดเลือก Delete Databases ที่ต้องการลบออก

3. ระบบจะขึ้นเตือนถามว่ายืนยันการลบหรือไม่ตอบ Yes
หากติ๊กถูกในลงกรอบสี่เหลี่ยม Delete database users ระบบจะลบ User ของ database ก้อนนั้นออกด้วย

4. ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน เมื่อดำเนินการลบเสร็จสิ้นดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles