การสร้าง Databases

1. ไปที่หัวข้อ Databases

2. หัวข้อ Create Database ใส่ชื่อ Database ที่ต้องการในช่อง Database Name สามารถคลิ๊ก Advanced Mode เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

3. เลือก Create

4. ผู้ใช้งานสามารถ Copy DB User และ Password เก็บไว้ใช้งานได้ เป็นอันเสร็จสิ้นในการสร้าง Databases

Was this article helpful?

Related Articles