วิธีการเปิด DKIM

1. เข้า DirectAdmin และกดที่เมนู E-mail Accounts

เข้า DirectAdmin แล้วกดที่ E-mail Accounts
เข้า DirectAdmin แล้วกดที่ E-mail Accounts

2. กด ENABLE DKIM

enable dkim
กดที่ ENABLE DKIM เพื่อเปิดใช้งาน

3. ระบบแสดงผลว่าเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางด้านขวาล่างของหน้าจอ

หากใช้งาน Nameserver ที่ทาง Hosting กำหนดให้ ไม่ต้องดำเนินการต่อ หากไม่ได้ใช้งาน Nameserver ที่ทาง Hosting กำหนดให้ (เช่น ใช้งาน Nameserver & DNS บน Cloudflare) ให้ดำเนินการดังนี้

1. เข้า DirectAdmin และกดที่เมนู DNS Management

DNS Management
DNS Management

2. ให้นำค่า DNS ตามที่ระบุในกรอบสีแดง นำไปตั้งค่าบน Cloudflare

DNS DKIM
DNS DKIM

Was this article helpful?

Related Articles