การ Generate SSL Let’s Encrypt

1. เลือกหัวข้อ SSL Certificates

2. ติ๊กเลือกหัวข้อ Get automatic certificate from ACME Provider เลือกติ๊กถูกหน้าชื่อโดเมนที่ต้องการและกด save รอสักครู่ เป็นอันเสร็จสิ้น
3.
ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน เมื่อดำเนินการ Generate SSL Certificates เสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles