ขั้นตอนการตั้งค่า E-mail Mac Mail

 

 1. เปิดโปรแกรม Mac Mail

 1. เข้าที่เมนู Mail เลือก Add Account >Other Mail Account..

 1. ให้ทำการกรอกข้อมูล E-mail

3.1 Name: ชื่อที่ใช้แสดง
3.2 Email Address: ชื่อ E-mail
3.3 Password : รหัสผ่าน E-mail

 

 1. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามด้านล่าง
 • Email Address: กรอกอีเมล์ผู้ใช้งาน
 • User Name: กรอกชื่อผู้ใช้งาน
 • Password: กรอกรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้
 • Account Type: เลือก IMAP
 • Incoming Mail Server: กรอกรายละเอียดที่ได้รับจากผู้ให้บริการ เช่น mail.yourdomain.com
 • Outgoing Mail Server: กรอกรายละเอียดที่ได้รับจากผู้ให้บริการ เช่น mail.yourdomain.com
 • กดปุ่ม Sign In

 1. เช็คถูก Mail จากนั้น Done เป็นอันเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles