วิธีการตั้งค่า SMTP บน Outlook Email Android

1. ไปที่ Add account และกรอก Email ที่เราต้องการเพิ่ม 2. เลือกประเภทของ Email เป็น IMAP ใต้หัวข้อ Advanced 3. กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูก ด้านบนขวา เป็นอันเสร็จการ Setup Email แบบ SMTP  

วิธีการตั้งค่าของ PHP บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin 2. ไปที่ PHP Setting ตรงเมนู Account Manager 3. เลือกหัวข้อ และ ค่า ที่ต้องการเพิ่มเข้าไปใน PHP Setting จากนั้นกด Add ระบบจะแจ้งเตือนและขึ้นบอก Setting ที่เพิ่มไว้ด้านบนของหน้าต่างนี้ โดยเราสามารถเปลี่ยนค่าและกด SAVE หรือลบออกได้เช่นกันเมื่อไม่ต้องการ

วิธีการเพิ่ม Domain บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin 2. ไปที่ Domain Setup ตรงเมนู Account Manager  3. คลิกที่ Add New เพื่อเพิ่ม Domain ใหม่ 4. กรอกข้อมูลสำหรับ Domain ใหม่ ให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ Create จะมีข้อความขึ้นมาบอกว่า ระบบได้เพิ่ม Domain เรียบร้อย

วิธีการเปลี่ยน Password บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin 2. ที่เมนูด้านซ้าย คลิกที่ Password 3. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วจึงคลิกที่ Submit Checkbox ด้านล่างทั้ง 3 อัน คือให้เลือกที่จะเปลี่ยนรหัสของอะไรบ้าง สามารถเลือกได้ทั้ง 3 อัน เพื่อความง่ายต่อการจำ หลังจาก Submit เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน จะมีข้อความเตือนเพื่อบอกว่า password ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

วิธีการใช้งาน Webmail บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin 2. ไปที่ Webmail: Roundcube ตรงเมนู Extra Features 3. จะขึ้นหน้าให้กรอกข้อมูล Email และ Password เพื่อเข้าใช้ Webmail กรอกข้อมูลเสร็จจะเข้าสู่หน้า Webmail และสามารถใช้งานได้

วิธีการเข้า phpMyAdmin บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin 2. ไปที่ phpMyAdmin ตรงเมนู Extra Features 3. ระบบจะขึ้นหน้าต่างให้กรอกข้อมูล username และ password ในการเข้าใช้งาน phpMyAdmin ซึ่งเราต้องใช้ Database username และ password จากการสร้าง Database ในการเข้าใช้งาน จากบทความนี้ : https://kb.bangmod.cloud/article/วิธีการสร้าง-database-บน-directadmin-2 กรอกข้อมูลเสร็จ จะเข้าสู่หน้า phpMyAdmin ดังภาพ

วิธีการสร้าง FTP Account บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin 2. ไปที่ FTP Management ตรงเมนู Account Manager 3. คลิกที่ Create FTP Account 4. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จึงคลิกที่ Create เมื่อระบบสร้าง FTP Account เสร็จ จะขึ้นหน้าต่างแสดงข้อมูลรายละเอียดการสร้างของเราเป็นอันเสร็จขึ้นตอน

วิธีการสร้าง Email Account บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin 2. ไปที่ E-mail Accounts ตรงเมนู E-mail Manager 3. คลิกที่ Create Account 4. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่ Create Account 5. เมื่อการสร้างเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงข้อมูลของ E-mail Account ที่เพิ่งสร้างขึ้นมา เป็นอันเสร็จขั้นตอน

วิธีการซ่อมแซม Database บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin 2. ไปที่ MySQL Management ตรงเมนู Account Manager 3. (1) เลือก Database ที่เราต้องการจะซ่อมแซม โดยการกดเลือกที่ช่องด้านหน้า Database แล้ว (2) คลิกที่ Repair เพื่อเริ่มซ่อมแซม เมื่อ Repair เรียนร้อยแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงข้อมูลการวซ่อมแซมขึ้นมา วิธีการนี้สำหรับการซ่อมฐานข้อมูลในกรณีที่มีปัญหาบน Hosting เว็บไซต์ของท่านก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกติครับ

วิธีการ Backup/Restore ข้อมูลบน DirectAdmin

กรณีที่เราต้องการจะ Backup ข้อมูลบน DirectAdmin สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้ 1. Login เข้าสู่ DirectAdmin 2. ไปที่ Create/Restore Backups ตรงเมนู Advances Features 3. ที่หน้าต่างนี้จะแสดงข้อมูลที่เราสามารถเลือกที่จะสำรองไว้ได้มีอะไรบ้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Create Backup ระบบจะแจ้งเตือนว่ากำลัง Backup ข้อมูล ระบบจะส่งข้อความมาบอกเมื่อ Backup ข้อมูลเสร็จแล้ว กรณีที่เราต้องการจะ Restore ข้อมูลที่เรา Backup ไว้ สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้ 1. ไปที่หน้า Create/Restore Backups เหมือนกับตอนที่ Backup ข้อมูล แต่ครั้งนี้ให้เลือกที่ Restore Backup ทางด้านขวา 2. เลือกตัว Backup และข้อมูลที่เราต้องการจะ Restore กลับมา […]