คำสั่งที่ได้ใช้บ่อยๆ บน directadmin

สั่งปิด brute-force-notification

echo "hide_brute_force_notifications=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

force ให้ webmail link เป็น roundcube เสมอ

echo "webmail_link=roundcube" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

สั่งให้ directadmin ไม่คำนวนขนาดไฟล์และโฟลเดอร์เมื่อมีการใช้งาน filemanager

echo "filemanager_du=0" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

เปิด

echo "dkim=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

ทุกรายการถ้าสั่งแล้วให้สั่ง restart directadmin อีก 1 ครั้งด้วย

service directadmin restart

ส่วนอันนี้ในกรณีถ้าอยากสั่งให้ directadmin ทำตามความต้องการ ยกตัวอย่างเช่น

สั่งให้ directadadmin ทำการคำนวนข้อมูลการใช้งานใหม่ทั้งเครื่อง (พวก disk usage / bandwidth usage)

echo "action=tally&value=all" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

สั่งให้ directadadmin ทำการคำนวนข้อมูลการใช้งานใหม่เป็นราย user พวก disk usage / bandwidth usage)

echo 'action=reset&value=username&type=user' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

สั่งให้ directadmin rewrite config ใหม่

Nginx

echo "action=rewrite&value=nginx" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Apache

echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

named dns

echo "action=rewrite&value=named" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

dkim

echo "action=rewrite&value=dkim" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

dns record

echo "action=rewrite&value=dns" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

สั่งให้ directadmin reset utilize statistics ทั้งเครื่อง ทุก account

echo 'action=reset&value=all' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

สั่งให้ directadmin reset utilize statistics ทั้งเครื่อง เป็น per user

echo 'action=reset&value=USERNAME&type=user' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

หลังจากสั่งแล้ว ถ้าอยากดู สถานะ / process ก็สั่งได้ตามนี้

screen /usr/local/directadmin/dataskq d800

Was this article helpful?

Related Articles