วิธีการติดตั้ง Rspamd บน directadmin

Rspamd คือ Anti Spam ตัวใหม่ที่มาแทน Spamassassin โดยสามารถใช้ config SpamAssassin ได้เเลย แต่ว่ามีฟังก์ชันที่ดีกว่า เช่น block rules ต่างๆได้ง่ายขึ้นบล๊อคจาก RBLs ได้

System requirements

  • Exim 4.91+
  • SpamBlocker 4.5.9+ (exim.conf)
  • EasySpamFighter 1.19+
  • CentOS 7+, or Debian 9+

สั่งตามข้างล่างนี้เพื่อดำเนินการติดตั้งได้เลย โดยจะทำการติดตั้ง blockcracking, easyspamfighter ให้ด้วย

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set exim yes
./build set eximconf yes
./build set eximconf_release 4.5
./build set blockcracking yes
./build set easy_spam_fighter yes
./build set spamd rspamd
./build rspamd
./build exim
./build update
./build exim_conf

และอย่าลืมติดตั้ง GUI สำหรับ rspamd กันด้วย โดยสั่งได้ตามนี้เลย

cd /usr/local/directadmin/plugins/
git clone https://github.com/poralix/rspamd.git
cd rspamd/scripts/
./install.sh

Ref: https://help.poralix.com/articles/rspamd-web-ui-as-directadmin-plugin

Was this article helpful?

Related Articles