วิธีการตั้งค่า directadmin control panel link ให้เป็น SSL

DirectAdmin ทำงานที่พอร์ท 2222 ซึ่งเราสามารถนำ Letsencryption gen SSL เพื่อทำให้การเข้าที่ลิ้งนี้ให้ Secure ได้

อันดับแรก สั่งตามนี้เพื่อ GEN SSL ให้กับ directadmin

/usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh request_single <hostname> 4096

หลังจากนั้นไปตั้งค่า DirectAdmin ให้ redirect ตามนี้

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

เพิ่มตามข้างล่างนี้ลงไป

ssl=1
force_hostname=fqdn
ssl_redirect_host=fqdn

หลังจากนั้น save และ restart directadmin

Was this article helpful?

Related Articles