วิธีการ Restore ข้อมูลจาก Backup ของ DirectAdmin

การ Restore ข้อมูล ของ Next-Gen WordPress Hosting มี 2 วิธี คือ

วิธีการ Restore ข้อมูลจาก Backup ของ DirectAdmin

*** การ Restore Backup นั้น ลูกค้าต้องทำการ Create Backup ก่อนนะครับ

1. Login เข้าสู่ Hosting ของลูกค้า ด้วย DirectAdmin Control Panel และป้อน Username กับ Password ของลูกค้าที่ได้รับทางอีเมล

หรือ กด Login As จากหน้า Hosting ของลูกค้า ใน nest.bangmod.cloud

2. ในหัวข้อ Advanced Features เลือกเมนู Create/Restore Backups

3. กด Restore Backup

4. เลือกไฟล์ Backup ที่ต้องการ Restore (เลือกเพียง 1 ไฟล์เท่านั้น)

5. กด Restore

6. มีแจ้งเตือนว่าการ Restore รันอยู่เบื้องหลัง

7. เมื่อระบบทำการ Restore เสร็จสิ้น จะมีข้อความแจ้งเตือน ลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับ

หากลูกค้ากำลังมองหา โฮสติ้งที่แรงที่สุด ใหม่ที่สุด! ขอแนะนำ Next-Gen WordPress Hosting ครับ

Was this article helpful?

Related Articles