วิธีการ Restore ข้อมูลด้วยไฟล์ Backup อัตโนมัติของระบบ (JetBackup)

การ Restore ข้อมูล ของ Next Generation WordPress Hosting มี 2 วิธี คือ

การ Backup อัตโนมัติของระบบ (JetBackup) จะทำการ Backup อัตโนมัติทุกวัน เวลา 00:00 น. ลูกค้าไม่สามารถทำการ  Backup เองได้ใน JetBackup  แต่หากลูกค้าต้องการ Backup ด้วยตนเอง สามารถทำได้ โดย Backup ผ่าน DirectAdmin 

ซึ่งไฟล์ Backup อัตโนมัติของระบบนั้น ระบบจะเก็บไฟล์ Backup ไว้นานถึง 30 วัน 

วิธีการ Restore ข้อมูลด้วยไฟล์ Backup อัตโนมัติของระบบ

1. Login เข้าสู่ Hosting ของลูกค้า ด้วย DirectAdmin Control Panel และป้อน Username กับ Password ของลูกค้าที่ได้รับทางอีเมล

หรือ กด Login As จากหน้า Hosting ของลูกค้า ใน nest.bangmod.cloud

2. ในหัวข้อ Extra Features เลือกเมนู JetBackup

จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Dashboard ของ JetBackup

3. เลือกเมนู Restore & Download

4. ลูกค้าจะพบตัวเลือกในการ Restore ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการ Restore ข้อมูลประเภทใดตามที่ลูกค้าต้องการ

5. (1) เลือก ไฟล์ ที่ลูกค้าต้องการ Restore ที่ระบบทำการ Backup อัตโนมัติไว้ทุกวัน จากนั้น (2) กด Restore

เมื่อกด Restore แล้ว จะพบหน้าต่าง Restore Summary ซึ่งเป็นหน้าต่างสรุปว่าทำการ Restore รายการใดบ้าง ในหน้าต่างนี้ หากลูกค้าไม่ต้องการ Restore รายการใด สามารถ กด Remove items ที่ไม่ต้องการออกไปได้

6. กด Restore Selected Items ระบบจะทำการ Restore รายการที่ลูกค้าเลือกไว้ครับ

 

หากลูกค้ากำลังมองหา โฮสติ้งที่แรงที่สุด ใหม่ที่สุด! ขอแนะนำ Next-Gen WordPress Hosting ครับ

Was this article helpful?

Related Articles